Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 24 czerwca 2013

Finał konkursu „Sposób na sukces”

  |   Finał XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Sposób na Sukces” - uroczystość w Pałacu Prezydenckim Finał XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Sposób na Sukces” - uroczystość w Pałacu Prezydenckim Finał XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Sposób na Sukces” - uroczystość w Pałacu Prezydenckim Finał XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Sposób na Sukces” - uroczystość w Pałacu Prezydenckim Finał XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Sposób na Sukces” - uroczystość w Pałacu Prezydenckim Finał XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Sposób na Sukces” - uroczystość w Pałacu Prezydenckim Finał XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Sposób na Sukces” - uroczystość w Pałacu Prezydenckim Finał XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Sposób na Sukces” - uroczystość w Pałacu Prezydenckim Finał XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Sposób na Sukces” - uroczystość w Pałacu Prezydenckim Finał XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Sposób na Sukces” - uroczystość w Pałacu Prezydenckim

Państwa sukcesy są sukcesami całej Polski – gratulował zwycięzcom XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Sposób na Sukces”  Sekretarz Stanu w KPRP Dariusz Młotkiewicz, podkreślając ich wkład we wzrost konkurencyjności swoich regionów i całego kraju. Uroczysty finał konkursu odbył się w poniedziałek w Pałacu Prezydenckim.

 

Ideą konkursu – odbywającego się pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby jest szeroko rozumiana promocja aktywnych postaw tworzących nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich. Laureaci realizując swoje pomysły przyczyniają się do rozwoju lokalnych społeczności i są jednocześnie wzorcowym przykładem efektywnego wykorzystania zewnętrznych źródeł finansowania, w tym także w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

Łącznie nagrodzonych zostało 16 podmiotów. W tej grupie znaleźli się przedsiębiorcy, organizacje i instytucje, działające na obszarach wiejskich i w miastach liczących nie więcej niż 20 tys. mieszkańców. Podmioty te swoją działalnością przyczyniają się do powstawania nowych miejsc pracy poprzez tworzenie ich osobiście lub pośrednio poprzez oddziaływanie na środowiska lokalne. Uhonorowane przedsięwzięcia charakteryzują się m. in. innowacyjnością rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, wysokim stopniem wykorzystania lokalnego potencjału – surowców, tradycji, infrastruktury, walorów turystycznych, lokalizacyjnych.

 

Laureaci i wyróżnieni XIII edycji konkursu otrzymali listy gratulacyjne od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, które wręczył minister Dariusz Młotkiewicz, a także dyplomy, statuetki i nagrody rzeczowe w postaci tabletów ufundowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalembę, które wręczyła Zofia Szalczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ponadto laureaci i wyróżnieni otrzymają nagrody od samorządów terytorialnych i administracji rządowej, które fundatorzy wręczą we własnym zakresie.

 

Jury XIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” wyłoniło laureatów w następujących kategoriach:

 

W kategorii INDYWIDUALNEJ

nagrodę I stopnia otrzymała:

Anna Kaczorowska

właścicielka

Zakładów Mięsnych Józan

w Rzeniszowie

pow. myszkowski

woj. śląskie

 

za modernizację zakładu przetwórstwa mięsa
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i budowę własnej oczyszczalni ścieków.

nagrodę II stopnia otrzymał:

Wiesław Barański

właściciel

Centrum Szkolenia Wielozawodowego Automix

w Sudole

pow. jędrzejowski

woj. świętokrzyskie

 

za uruchomienie centrum szkolenia zawodowego kierowców o innowacyjnej infrastrukturze, wykorzystującej m.in. płytę poślizgową do ćwiczeń symulacyjnych naturalnych sytuacji drogowych

nagrodę III stopnia otrzymał:

Zbigniew Paczuski

właściciel

Galerii Pieczywa
w Broszkowie

pow. siedlecki

woj. mazowieckie

 

za wypiek „chlebów urody i młodości” wg własnych receptur, opartych na mące pochodzącej z lokalnego młyna. Produkty firmy zyskują uznanie konsumentów dzięki wyjątkowym walorom smakowym i prozdrowotnym.

W kategorii RODZINNEJ

nagrodę I stopnia otrzymała:

Wiesława Pawlikowska

właścicielka

Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego Dominik

w Mierzynie

pow. nowomiejski

woj. warmińsko-mazurskie

 

za modernizację urządzeń produkcyjnych do produkcji kapusty kwaszonej, ogórka kwaszonego, surówek warzywnych

nagrodę II stopnia otrzymali:

Bogdan i Lucyna Kozyra

właściciele

Pensjonatu Szkoleniowo-Wypoczynkowego Sosnowe Zacisze

w Suścu

pow. tomaszowski

woj. lubelskie

 

za utworzenie nowoczesnego obiektu szkoleniowo-wypoczynkowego w wyjątkowym pod względem klimatycznym i krajobrazowym regionie Roztocza. Ośrodek przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych (min. z autyzmem, chorobami neurologicznymi, chorobami układu pokarmowego).

nagrody III stopnia otrzymują:

Irena i Krzysztof Dziaduch

właściciele

Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego Maszyny i Przetwórstwo Nasion
Oleistych Ol’Vita

z Pankowa

pow. świdnicki

woj. dolnośląskie

 

za produkcję olejów roślinnych tłoczonych

na zimno oraz produkcję kosmetyków naturalnych na bazie olejów roślinnych tłoczonych na zimno

Łukasz Wagner

właściciel

Firmy Wagner 3D Trójwymiarowe Obiekty Reklamowe

w Ujeździe

pow. tomaszowski

woj. łódzkie

 

za utworzenie Parku Edukacyjno-Rozrywkowego Mikrokosmos prezentującego realistyczne wielkoformatowe rzeźby przedstawiające owady.

W kategorii ZESPOŁOWEJ

nagrodę I stopnia otrzymała:

Grupa Sadownicza

„Owoc Sandomierski” z miejscowości Bilcza

pow. sandomierski

woj. świętokrzyskie

 

za utworzenie nowoczesnego zaplecza logistycznego i rozbudowę bazy przechowalniczej dla hurtowej sprzedaży owoców i warzyw

 

w imieniu grupy nagrodę odebrał Leszek Bąk Prezes Zarządu

nagrodę II stopnia otrzymała:

Spółdzielnia Socjalna Bajkolandia
z Leżajska

pow. leżajski

woj. podkarpackie

 

za utworzenie spółdzielni socjalnej, której celem jest opieka dzienna nad dziećmi połączona z organizacją imprez plenerowych i zajęć w sali zabaw. Atutem spółdzielni jest opieka godzinowa i organizowanie przyjęć urodzinowych.

 

W imieniu spółdzielni nagrodę odebrała Paulina Nowak

W KATEGORII – Inicjatywy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych

nagrodę I stopnia otrzymała:

Gmina Uniejów

pow. poddębicki

woj. łódzkie

 

za uruchomienie kompleksu termalno-basenowego wraz z infrastrukturą w miejscowości o statusie uzdrowiska z wykorzystaniem bogactwa naturalnego w postaci solanek leczniczych.

 

Nagrodę odebrał Józef Kaczmarek, Burmistrz Gminy

nagrodę II stopnia otrzymują:

Gmina Wielka Nieszawka

pow. toruński

woj. kujawsko-pomorski

 

za uruchomienie Centrum Sportu i Rekreacji Olender wyposażonego w zespół basenów, kręgielnię, spa, kompleks saun, siłownię.

Obiekt oferuje profesjonalne zabiegi z zakresu pielęgnacji ciała i medycyny estetycznej.

 

Nagrodę odebrał Kazimierz Kaczmarek, Wójt Gminy

nagrodę III stopnia otrzymało:

Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich

pow. kielecki

woj. świętokrzyskie

 

za uruchomienie projektu Centrum Tradycji

i Turystyki Gór Świętokrzyskich. Przedmiotem realizacji projektu jest rekonstrukcja wioski średniowiecznej w Hucie Szklanej, gdzie odbywają się m.in. warsztaty prezentujące dawne rzemiosła.

 

Nagrodę odebrała Dyrektor Anna Łubek

 
WYRÓŻNIENIA

Tadeusz Protasiewicz

właściciel

Zakładu Przetwórstwa Mięsnego

w Ejszeryszkach

pow. suwalski

woj. podlaskie

 

za produkcję wędlin wg tradycyjnych receptur

i metod w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.

Grzegorz Skalmowski

właściciel

Gospodarstwa Rolnego Snails Garden

w Rydzówce

pow. elbląski

woj. warmińsko-mazurskie

 

za uruchomienie innowacyjnej działalności polegającej na chowie i hodowli ślimaków

oraz produkcji na ich bazie kawioru 
|i kosmetyków.

Marek Postawka

właściciel

Firmy Jorge Group Polska

 
za odrestaurowanie XIX wiecznego obiektu dworsko-parkowego i uruchomienie Ośrodka Konferencyjno-Szkoleniowego Dwór w Odonowie

pow. kazimierski

woj. świętokrzyskie

Bogdan Dams

właściciel

Małej Elektrowni Wodnej Fabryka Prądu

w miejscowości Goryń,

pow. radomski

woj. mazowieckie

 

za uruchomienie Małej Elektrowni Wodnej wyposażonej w turbinę ślimakową Archimedesa.

Pan Bogdan prowadzi w swoim obiekcie również działalność edukacyjną.

 
 
 
 
 

 

Poleć znajomemu