Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 17 czerwca 2013

RBN o energetyce i samolotach dla VIP-ów

Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego   |   Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego Briefing Szefa BBN Stanisława Kozieja po posiedzeniu RBN Briefing Szefa BBN Stanisława Kozieja po posiedzeniu RBN Briefing Szefa BBN Stanisława Kozieja po posiedzeniu RBN Briefing Szefa BBN Stanisława Kozieja po posiedzeniu RBN

Z udziałem prezydenta Bronisława Komorowskiego w siedzibie Biura Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się w poniedziałek posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego.  Spotkanie dotyczyło zmian w środowisku bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz sprawy wyposażenia Sił Zbrojnych RP w samoloty zapewniające strategiczną mobilność najważniejszych organów kierowania państwem.


Szef BBN Stanisław Koziej na briefingu po posiedzeniu Rady wskazywał na znaczenie energetyki dla rozwoju i bezpieczeństwa kraju. – W konkluzji – ze względu na wielowarstwowość problematyki, wiele instytucji zajmujących się tą problematyką, także w rządzie - można powiedzieć, że istnieje potrzeba zastanowienia się nad integracją zarządzania sprawami energetyki w państwie – ocenił minister.

 

Stanisław Koziej poinformował, że w drugim punkcie obrad Rada zajmowała się problematyką powietrznej mobilności najwyższych organów państwa.

 

- Członkowie Rady zgodzili się, że państwo powinno dysponować państwowymi środkami transportu powietrznego na potrzeby najwyższych organów kierowania państwem. To dotyczy zarówno sytuacji codziennego funkcjonowania państwa, jak i zapewnienia sprawności, skuteczności, ciągłości kierowania państwem w sytuacjach kryzysowych – zaznaczył.

Minister relacjonował, że główna przeszkoda rozwiązania tego problemu dotychczas tkwi w pewnym politycznym wymiarze. - Prezydent zaproponował, aby rozwiązać ten problem w taki sposób, aby podjąć decyzję jak najszybciej - po konsultacjach z klubami parlamentarnymi, aby uzyskać konsensus polityczny wokół tego problemu. Polecił przygotowanie konsultacji. A następnie zrealizować zakup tych samolotów już po wyborach parlamentarnych, aby żadna siła polityczna nie miała trudności czy kłopotu w merytorycznym podejściu do decyzji w tej sprawie – poinformował szef BBN.

 

- Zakładamy, że takie zadania strategiczne ujęte zostaną w przygotowywanej w tej chwili Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, a także w polityczno-strategicznej dyrektywie obronnej – powiedział Stanisław Koziej.

 

Minister Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz przedstawił też informację o planowanych zmianach w funkcjonowaniu służb specjalnych, m.in. w kontekście nadzoru nad służbami.

Poleć znajomemu