Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 10 czerwca 2013

"Sędziowie SN kształtują polską kulturę prawną"

  |   Prezydent wziął udział w dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Sądu Najwyższego Prezydent wziął udział w dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Sądu Najwyższego Prezydent wziął udział w dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Sądu Najwyższego Prezydent wziął udział w dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Sądu Najwyższego Prezydent wziął udział w dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Sądu Najwyższego Prezydent wziął udział w dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Sądu Najwyższego Prezydent wziął udział w dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Sądu Najwyższego Prezydent wziął udział w dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Sądu Najwyższego Prezydent wziął udział w dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Sądu Najwyższego

Sędziowie Sądu Najwyższego rozstrzygając o sprawach szczególnej wagi, rozwiązując skomplikowane, często bardzo skomplikowane problemy interpretacyjne, kształtują polską kulturę prawną, umacniają poszanowanie prawa i zasady współżycia społecznego – podkreślał prezydent, który wziął w poniedziałek udział w dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Sądu Najwyższego.

 

- Właśnie to daje obywatelom przekonanie, że Sąd Najwyższy stoi na straży sprawiedliwości i praw w Rzeczypospolitej – przekonywał Bronisław Komorowski.


Prezydent wskazywał, że doroczne Zgromadzenie jest dobrą okazją do wspólnej refleksji nad kondycją demokratycznego państwa prawnego w Polsce, kondycją wymiaru sprawiedliwości oraz nad jakością stanowionego prawa.
 

- Jest ważne również dla mnie, że w takiej refleksji mogę uczestniczyć – zaznaczył.

Wyraził uznanie dla wszystkich sędziów Sądu Najwyższego za wyraźnie zaangażowanie i odpowiedzialność z jakimi służą Polsce działając na rzecz dobra wspólnego.

 

- Podejmowane przez Sąd Najwyższy, jego sędziów rozstrzygnięcia są potwierdzeniem kunsztu prawniczego, właściwego najbardziej doświadczonym sędziom – powiedział prezydent

 

- Nie może być inaczej, bo stanowią Państwo – Sędziowie Sądu Najwyższego stanowicie ścisłą elitę polskiego sądownictwa, a służba w Sądzie Najwyższym jest ukoronowaniem, do pewnego stopnia, kariery sędziowskiej – dodał.

 

Zobacz także: Wystąpienie podczas Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego Prezydent podkreślił, że sprawna praca Sądu Najwyższego zapewnia realizację konstytucyjnego prawa obywatela do sądu. - Dają Państwo przykład wykonywania misji sędziowskiej na najwyższym poziomie, ale również w sposób ugruntowujący przekonanie, że prawo do sądu jest traktowane przez państwo demokratyczne, państwo prawne w taki sposób, że obywatel może mieć poczucie, że jest bezpieczny od strony realizacji podstawowego prawa – prawa do sądu – zaznaczył.

Poleć znajomemu