Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 28 maja 2013

„Musimy kształtować postawy obywatelskie”

  |   Spotkanie z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego - wręczenie odznaczeń państwowych oraz Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP Spotkanie z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego - wręczenie odznaczeń państwowych oraz Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP Spotkanie z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego - wręczenie odznaczeń państwowych oraz Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP Spotkanie z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego - wręczenie odznaczeń państwowych oraz Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP Spotkanie z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego - wręczenie odznaczeń państwowych oraz Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP Spotkanie z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego - wręczenie odznaczeń państwowych oraz Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP Spotkanie z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego - wręczenie odznaczeń państwowych oraz Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP Spotkanie z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego - wręczenie odznaczeń państwowych oraz Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP Spotkanie z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego - wręczenie odznaczeń państwowych oraz Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP Spotkanie z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego - wręczenie odznaczeń państwowych oraz Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP Spotkanie z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego - wręczenie odznaczeń państwowych oraz Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP Spotkanie z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego - wręczenie odznaczeń państwowych oraz Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP

Jest bezpośredni związek między odzyskaną i mądrze zagospodarowaną wolnością a samorządnością - mówił prezydent podczas spotkania z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Wskazywał, że cały czas aktualnym zadaniem jest kształtowanie postaw obywatelskich.

 

Zobacz także: Odznaczenia za osiągnięcia w pracy samorządowej Finał I edycji Nagrody Obywatelskiej Prezydent Bronisław Komorowski spotkał się z samorządowcami oraz przedstawicielami środowisk działających na rzecz samorządu. Prezydent RP wręczył odznaczenia państwowe, po raz pierwszy przyznaną Nagrodę Obywatelską oraz dyplomy i flagi w związku z podsumowaniem akcji „Majówka z Polską”. W uroczystości wziął udział Szef Kancelarii Prezydenta Jacek Michałowski, ministrowie i doradcy prezydenta.

 

Bronisław Komorowski zwrócił uwagę, że za kilka dni – 4 czerwca będzie obchodzone Święto Wolności, jako przypomnienie wielkiego zwycięstwa w niełatwych warunkach, bo przecież w niepełnej jeszcze demokracji.

 

- Takie zwycięstwo ma nie tylko szczególny smak, ale także szczególne znaczenie. Tym większa chwała tym, którzy potrafili mądrze polską wolność z takim trudem ale i z polskim szczęściem zagospodarować - mówił.

 

Jak podkreślił, jest niezwykłym znakiem tamtych czasów, że jedną z pierwszych uruchamianych systemowych reform była reforma samorządowa. - Jest bezpośredni związek między odzyskaną i mądrze zagospodarowaną wolnością a samorządnością. Ta reforma – otworzyła największe polskie możliwości i perspektywy, stworzyła trwały fundament mechanizmów demokratycznych także obywatelskiego uczestnictwa w rozwiązywaniu spraw wspólnych.

 

Reforma samorządowa otworzyła drogę do pogłębienia mechanizmów zaangażowania obywateli w rozwiązywania spraw swojej społeczności lokalnej i całego kraju - powiedział.

 

Prezydent gratulował odznaczonym samorządowcom i dziękował tym wszystkim, którzy wykazują inicjatywę i działają na rzecz pogłębienia mechanizmów obywatelskiego zaangażowania.

 

Prezydent podkreślił, że inicjatywa „Majówki z Polską” realizowana na poziomie samorządów przynosi naprawdę dobre efekty.

 

Dziękował i gratulował nominowanym i odznaczonym Nagrodą Obywatelską. – Myślę, że wszyscy będziemy traktowali ją przede wszystkim jako wielkie wyzwanie i zobowiązanie na przyszłość. To zadanie jest cały czas aktualne, musimy kształtować postawy obywatelskie, w których się mieści aktywność, dostrzeganie problemów innych ludzi, słabszych, biedniejszych, będących w trudniejszej sytuacji. To jest także kwestia kształtowania szacunku w wymiarze miasta, województwa, gminy powiatu, to jest też kształtowanie miłości Ojczyzny – zaznaczył.

 

Zobacz także: Prezydent: Jest dobry klimat dla rodziny Bronisław Komorowski zwrócił się też z apelem do samorządów wszystkich szczebli o podejmowanie inicjatyw zmierzających do stworzenia Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. - Aby to było możliwe, trzeba pomnożyć już dziś istniejące inicjatywy, które kształtują tego rodzaju karty, głównie na poziomie gmin – podkreślił.
 

Prezydent wskazywał na znaczenie mądrego wydania 300 mld zł z nowego budżetu unijnego. - To są niebywałe pieniądze, musimy wspólnym wysiłkiem zadbać o to, by były one wydane tak, aby rozwiązywały problemy społeczności lokalnej, ale przede wszystkim dały szanse na nowy impuls rozwojowy naszego kraju, jako całości - powiedział.

 

- To będzie wymagało wielkiej mądrości wszystkich, od poziomu gminy aż po poziom władz centralnych państwa polskiego - podkreślił.

 

Bronisław Komorowski wyraził przekonanie, że zostanie znaleziony sposób na zagwarantowanie samorządom możliwości realnego partycypowania, w zgodzie z przepisami unijnymi, w wielkim finansowaniu poważnych programów, które będą podstawą do wydania tych 300 mld zł.

 

Poleć znajomemu