Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 24 maja 2013

Ustawa o ochronie krajobrazu - konsultacje społeczne

Pałac Prezydencki

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. W konsultacjach można wziąć udział poprzez bezpośrednie wysłanie opinii na adres: , jak również za pośrednictwem poczty: Kancelaria Prezydenta RP, Biuro Projektów Programowych, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa. Zobacz także: FDP: Krajobraz Polski dobrem publicznym


Prosimy o zgłaszanie uwag do ww. projektu ustawy do 20 czerwca 2013 roku.
 

 

Poleć znajomemu