Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 20 maja 2013

Przekazanie obowiązków Dowódcy Operacyjnego SZ

Uroczystość przekazania obowiązków Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych   |   Uroczystość przekazania obowiązków Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych Uroczystość przekazania obowiązków Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych Uroczystość przekazania obowiązków Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych Uroczystość przekazania obowiązków Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych Uroczystość przekazania obowiązków Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych Uroczystość przekazania obowiązków Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych Uroczystość przekazania obowiązków Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych Uroczystość przekazania obowiązków Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych

Odchodzący Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych gen. broni Edward Gruszka - w obecności Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego - przekazał w poniedziałek obowiązki swojemu następcy gen. dyw. Markowi Tomaszyckiemu. 

 

Prezydent RP wyznaczył gen. Tomaszyckiego na stanowisko Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych 23 kwietnia 2013 r.

 

Prezydent wskazywał, że przekazanie obowiązków Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych to ważny moment, nie tylko ze względu na zmianę personalną, ale także z uwagi na zmianę systemową związaną z daleko idącym zamysłem głębokiej reformy systemu dowodzenia w Wojsku Polskim.

 

Bronisław Komorowski dziękował odchodzącemu dowódcy za bardzo dobre dowodzenie na niełatwym odcinku związanym z zaangażowaniem sił polskich poza granicami naszego kraju. – Chcę podziękować za wszystkie wyrzeczenia, trudności i za wszystkie dokonania - dodał.

 

Prezydent gratulując nowemu dowódcy,  zwracał uwagę na planowaną reformę systemu dowodzenia oraz zmianę strategii państwa polskiego – objęcie przez Dowództwo Operacyjne całego obszaru, który wiąże się z przeprowadzaniem operacji szczególnie w odniesieniu do własnego terytorium kraju.
 

- Dążymy do pełnego zrównoważenia zaangażowania, organizowania i dowodzenia polskimi Siłami Zbrojnymi pod kątem naszych potrzeb obronnych polskiego terytorium. Utrzymania zdolności do kolektywnego, sojuszniczego działania na wypadek zagrożenia innych krajów członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ale również – na miarę polskich możliwości i potrzeb - angażowania się w operacje zewnętrzne – mówił prezydent.
 

Bronisław Komorowski zaznaczył, że nowe Dowództwo Operacyjne będzie ważnym obszarem decydującym o skutecznej obronie państwa polskiego na wypadek zagrożeń, bo przecież stanie się sztabowo dowódczym zapleczem Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych.
 

Podczas uroczystości obaj generałowie złożyli prezydentowi meldunki o zdaniu i objęciu obowiązków.

 

W ceremonii wzięli udział Szef Kancelarii Prezydenta Jacek Michałowski, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław Koziej, Doradcy Prezydenta RP oraz Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak i Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni Mieczysław Gocuł.

 

Poleć znajomemu