Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 23 kwietnia 2013

"Polska potrzebuje spójnej polityki energetycznej"

  |   Udział Prezydenta RP w Polskim Kongresie Gospodarczym 2013 „Energia polskiej gospodarki” Udział Prezydenta RP w Polskim Kongresie Gospodarczym 2013 „Energia polskiej gospodarki” Udział Prezydenta RP w Polskim Kongresie Gospodarczym 2013 „Energia polskiej gospodarki” Udział Prezydenta RP w Polskim Kongresie Gospodarczym 2013 „Energia polskiej gospodarki” Udział Prezydenta RP w Polskim Kongresie Gospodarczym 2013 „Energia polskiej gospodarki” Udział Prezydenta RP w Polskim Kongresie Gospodarczym 2013 „Energia polskiej gospodarki” Udział Prezydenta RP w Polskim Kongresie Gospodarczym 2013 „Energia polskiej gospodarki”

Polska potrzebuje zintegrowanej, spójnej polityki energetycznej i ładu instytucjonalnego w tym zakresie – powiedział prezydent Bronisław Komorowski podczas Polskiego Kongresu Gospodarczego 2013.  Jak dodał, ze wszystkich stron płyną też wnioski o konieczności stworzenia kompetentnego, odpowiedzialnego ośrodka koordynacji polityki energetycznej. 

 

Prezydent zainaugurował we wtorek odbywający się na Stadionie Narodowym w Warszawie Polski Kongres Gospodarczy 2013 „Energia polskiej gospodarki”.  Tematem przewodnim kongresu jest strategia rozwoju konkurencyjności rynków energii oraz bezpieczeństwo energetyczne państwa.


Odnosząc się do miejsca kongresu, prezydent zaznaczył, że właśnie narodowym problemem jest kwestia bezpieczeństwa energetycznego, a także wpływu polityki energetycznej na większą lub mniejszą konkurencyjność całej polskiej gospodarki.


Prezydent ocenił, że ostatnie wydarzenia skłaniają do myślenia o tym, iż polityka energetyczna powinna znajdować ścieżkę kompromisu między aspektami polityki zagranicznej i aspektami gospodarczymi. - Potrzebne jest przyspieszenie prac legislacyjnych dotyczących polityki energetycznej państwa – zaznaczył.
 

Bronisław Komorowski zapowiedział, że zamierza zwołać w maju posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego dotyczące kwestii bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju - poświęcone ocenie punktu, w którym Polska się znajduje, jeśli chodzi o zmiany w środowisku bezpieczeństwa energetycznego, skutków podjętych działań, ale także perspektyw na przyszłość.

 

- Warto odnotować nie tylko stojące przed nami wyzwania – mówił prezydent, ale też niewątpliwe osiągnięcia w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. – Jesteśmy gdzie indziej niż byliśmy 10 lat temu – podkreślił. Dodał, że konsekwentną polityką szukania współpracy, a nie prostych konfliktów, udało się Polsce obniżyć cenę gazu.


- Celem powinna być strukturalna przebudowa energetyki, jako motoru naszego rozwoju – powiedział prezydent. – Konkurencyjność rynków energii to budowa miejsc pracy i odnowa przemysłu – zaznaczył.

 

W kongresie wzięli także udział Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Olgierd Dziekoński i Doradca Prezydenta RP Krzysztof Król.


 

Poleć znajomemu