Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 12 marca 2013

„Nowoczesny Patriotyzm” – podsumowanie projektu

  |   Spotkanie prezydenta z uczestnikami projektu „Nowoczesny Patriotyzm” Spotkanie prezydenta z uczestnikami projektu „Nowoczesny Patriotyzm” Spotkanie prezydenta z uczestnikami projektu „Nowoczesny Patriotyzm” Spotkanie prezydenta z uczestnikami projektu „Nowoczesny Patriotyzm” Spotkanie prezydenta z uczestnikami projektu „Nowoczesny Patriotyzm” Spotkanie prezydenta z uczestnikami projektu „Nowoczesny Patriotyzm” Spotkanie prezydenta z uczestnikami projektu „Nowoczesny Patriotyzm” Spotkanie prezydenta z uczestnikami projektu „Nowoczesny Patriotyzm” Spotkanie prezydenta z uczestnikami projektu „Nowoczesny Patriotyzm” Spotkanie prezydenta z uczestnikami projektu „Nowoczesny Patriotyzm” Spotkanie prezydenta z uczestnikami projektu „Nowoczesny Patriotyzm” Spotkanie prezydenta z uczestnikami projektu „Nowoczesny Patriotyzm” Spotkanie prezydenta z uczestnikami projektu „Nowoczesny Patriotyzm” Spotkanie prezydenta z uczestnikami projektu „Nowoczesny Patriotyzm” Spotkanie prezydenta z uczestnikami projektu „Nowoczesny Patriotyzm” Spotkanie prezydenta z uczestnikami projektu „Nowoczesny Patriotyzm” Spotkanie prezydenta z uczestnikami projektu „Nowoczesny Patriotyzm” Spotkanie prezydenta z uczestnikami projektu „Nowoczesny Patriotyzm” Spotkanie prezydenta z uczestnikami projektu „Nowoczesny Patriotyzm”

W Pałacu Prezydenckim odbyła się gala podsumowująca pierwszą edycję projektu „Nowoczesny Patriotyzm” realizowanego z inicjatywy Kancelarii Prezydenta RP i Fundacji Rozwoju Wolontariatu. Projekt został objęty honorowym patronatem prezydenta Bronisława Komorowskiego.

 

W ramach projektu, który realizowany był od lipca do października Ministrowie i Doradcy Kancelarii Prezydenta RP – jako Honorowi Wolontariusze oraz studenci-wolontariusze spotykali się z uczniami, by rozmawiać o pojęciu nowoczesnego patriotyzmu oraz dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem. Celem projektu było przede wszystkim upowszechnianie wiedzy o dzisiejszym rozumieniu patriotyzmu i aktywizacja lokalnych społeczności.

 

Tuż przed rozpoczęciem wtorkowej gali podsumowującej projekt z wolontariuszami spotkał się prezydent Bronisław Komorowski.

 

- Patriotyzm to radość z tego, że mamy wolność – podkreślił podczas spotkania Szef Kancelarii Prezydenta Jacek Michałowski. Minister przypomniał, że w 2014 roku będziemy obchodzić 25. rocznicę wyborów 4 czerwca. – To wielka radość, że w naszym państwie mamy demokrację, mamy wolność słowa, przekonań, religii – zaznaczył. Wskazywał, że w wolnych czasach trzeba cieszyć się z tego, że jesteśmy wolny i radośnie obchodzić rocznice narodowe.

 

- Jedną z pięciu najważniejszych myśli prezydentury Bronisława Komorowskiego jest to, aby patriotyzm był czymś co łączy, a nie dzieli, co buduje – powiedział Szef KPRP. Zapowiedział też kontynuację projektu „Nowoczesny Patriotyzm”.

 

Dziękując młodym wolontariuszom Szef KPRP podkreślił, że patriotyzm to również praca na rzecz innych, czyli właśnie wolontariat - myślenie o tych, którzy są słabsi, inni.


- Dla naszej fundacji było to wielkie wydarzenie – mówił o projekcie Zdzisław Hofman, prezes Fundacji Rozwoju Wolontariatu. - Zrobiliśmy coś, co trochę zmienia rzeczywistość i myślenie o tym, kim jest patriota – dodał. Jak wskazywał, uczniowie dostrzegli, że patriotą jest się także, kiedy się kocha własne miejsce – własną rodzinę, miejsce zamieszkania, to, co najbliższe.

 

Uczestnicy wtorkowego spotkania w Pałacu Prezydenckim dyskutowali o wnioskach płynących z realizacji projektu, rozumieniu pojęcia „nowoczesny patriotyzm”, a także wyzwaniach w pracy z młodzieżą.

 

Minister Olgierd Dziekoński dzieląc się swoimi spostrzeżeniami powiedział, że podstawową kwestią jest znalezienie relacji między patriotyzmem w domu, a tym patriotyzmem opisanym w książkach. - Każdy z nas jest patriotą, doświadcza tego coraz bardziej i dzieli się tym – mówił minister.

 

Również Henryk Wujec wskazywał na znaczenie patriotyzmu lokalnego.

 

Prof. Tomasz Nałęcz uważa, że najskuteczniej kształtuje się postawy patriotyczne, jak w ogóle nie wymawia się tego słowa. – Nowoczesny patriotyzm polega na czerpaniu przyjemności z tego, co jest naszą codziennością - ocenił.

 

Minister Irena Wóycicka wskazywała na pracę, zaangażowanie wolontariuszy, władz lokalnych, organizacji, szkół. - Zaangażowanie młodzieży w wolontariat wokół programów, młodzieżowych, szkolnych jest niezwykłą nauką przygotowujących do życia – zaznaczyła. Podkreślała też, że współczesny patriotyzm jest i trzeba go pokazywać, wspierać.

 

- Bez wspólnoty patriotyzm nie istnieje. Mamy radość wspólnoty. Patriotyzm wymaga też odwagi podkreślił minister Dziekoński. - Odwagi, żeby umieć przeciwstawić się czemuś, co wszyscy mówią, umieć pokazać coś ważnego - dodał.

- Zderzenie indywidualnego obowiązku bycia odważnym, a jednocześnie radości ze wspólnoty jest ważne. I jak to wzmacniać? Nagradzać odwagę – podsumował Olgierd Dziekoński.

Studenci-wolontariusze otrzymali dyplomy, a Honorowi Wolontariusze pamiątkowe zdjęcia ze spotkań z młodzieżą. Podczas gali zaprezentowano też film o realizacji programu.

 

Zobacz także: Program "Nowoczesny Patriotyzm" - spotkanie Szefa Kancelarii Prezydenta z młodzieżą Spotkanie ministra Rybickiego w ramach programu "Nowoczesny Patriotyzm" Program "Nowoczesny Patriotyzm" - udział ministra Klimczaka Minister Łaszkiewicz w ramach programu "Nowoczesny Patriotyzm" Minister Irena Wóycicka w ramach programu "Nowoczesny Patriotyzm" Minister Olgierd Dziekoński w ramach programu "Nowoczesny Patriotyzm" Henryk Wujec w Księżomierzu w ramach programu "Nowoczesny Patriotyzm" Udział Jana Lityńskiego w akcji "Nowoczesny Patriotyzm” Prof. Nałęcz z uczniami w Sobieszanach o tożsamości narodowej Krzysztof Król w ramach programu "Nowoczesny Patriotyzm" W ramach projektu „Nowoczesny Patriotyzm” studenci programu PROJEKTOR-wolontariat studencki wraz z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta RP przeprowadzili cykl 11 warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z małych miejscowości. Taka formuła warsztatów edukacyjnych i przekazywania wiedzy przez studentów-wolontariuszy młodszym kolegom, to unikatowe podejście Fundacji Rozwoju Wolontariatu zainicjowane przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

 

W projekcie „Nowoczesny Patriotyzm” uczestniczyło 10 Honorowych Wolontariuszy, 25 studentów - wolontariuszy, ponad 170 uczniów, nauczyciele, dyrektorzy szkół, społeczność i media lokalne. Wśród Honorowych Wolontariuszy, którzy osobiście zaangażowali się w projekty edukacyjne, byli ministrowie: Jacek Michałowski – Szef Kancelarii Prezydenta RP, Olgierd Dziekoński, Maciej Klimczak, Krzysztof Łaszkiewicz, Sławomir Rybicki, Irena Wóycicka oraz doradcy: Krzysztof Król, Jan Lityński, prof. Tomasz Nałęcz, Henryk Wujec.

 

Poleć znajomemu