Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 4 marca 2013

Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE tematem RBN

  |   Prezydent powołał w skład RBN ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego poświęcone Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony UE Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego poświęcone Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony UE Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego poświęcone Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony UE Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego poświęcone Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony UE Briefing szefa BBN Stanisława Kozieja po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego Briefing szefa BBN Stanisława Kozieja po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego Briefing szefa BBN Stanisława Kozieja po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego Briefing szefa BBN Stanisława Kozieja po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego

Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej - była tematem poniedziałkowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Istnieje konieczność nowelizacji europejskiej strategii bezpieczeństwa – podkreślił Szef BBN Stanisław Koziej po posiedzeniu Rady. Dodał, że taka konieczność była wskazywana już przez Prezydenta RP.


Przed rozpoczęciem posiedzenia Prezydent RP Bronisław Komorowski powołał w skład Rady Bezpieczeństwa Narodowego ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza.

 

- Jest szansa na to, że rok 2013 będzie rokiem Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony – ocenił Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego na konferencji po posiedzeniu Rady. Jak dodał, wynika to z faktu, że w grudniu tego roku odbędzie się posiedzenie Rady Europejskiej poświęcone problematyce bezpieczeństwa i obrony.

 

Minister zwrócił uwagę, że do tego posiedzenia należy się dobrze przygotować i – jak zaznaczył - temu właśnie celowi służyło spotkanie w ramach RBN.
 

Stanisław Koziej podkreślił, że UE stoi przed wieloma wyzwaniami w dziedzinie bezpieczeństwa, które mają różny charakter rozpoczynając od codziennych kłopotów ze wspólną polityką bezpieczeństwa i obrony. One – zaznaczył minister – są częściowo związane z kryzysem ekonomicznym, finansowym, w jakim UE się znajduje. - Ale one są też następstwem zdezaktualizowania się drogowskazu strategicznego UE, jakim jest strategia bezpieczeństwa z 2003 r. – akcentował minister.

 

Stanisław Koziej relacjonował, że na posiedzeniu RBN wskazywano także wśród problemów, jakie nowa polityka bezpieczeństwa UE powinna rozstrzygnąć jest współdziałanie między NATO i UE. - Dzisiejsze zasady tej współpracy są niewystarczające, z reguły oparte na decyzjach ad hoc, tymczasem potrzebne są systemowe mechanizmy – ocenił.


Minister mówił również, że ważną kwestią jest sprawa przemysłów obronnych państw europejskich. W jego ocenie, Europa stoi przed wyzwaniem konsolidacji tych przemysłów, sprostania konkurencji w wymiarze światowym. Stanisław Koziej poinformował, że prezydent zlecił BBN przygotowanie analizy i raportu na temat przyszłości przemysłów obronnych w Europie i na tym tle polskiego przemysłu obronnego.

 

Czytaj również na stronie BBN <<<<


 W posiedzeniu Rady, oprócz Prezydenta RP i szefa BBN, uczestniczyli także Ewa Kopacz – marszałek Sejmu RP; Bogdan Borusewicz – marszałek Senatu RP; Radosław Sikorski – minister spraw zagranicznych; Tomasz Siemoniak – minister obrony narodowej; Bartłomiej Sienkiewicz – minister spraw wewnętrznych; Michał Boni – minister administracji i cyfryzacji; Leszek Miller – przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej; Zbigniew Ziobro – przewodniczący Solidarnej Polski.
 

 

Poleć znajomemu