Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 8 lutego 2013

Prezydent postanowił o wysłaniu Polskiego Kontyngentu Wojskowego do Mali

Prezydent RP Bronisław Komorowski

Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał w czwartek (7 lutego br.) postanowienie o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Misji Szkoleniowej Unii Europejskiej w Republice Mali w dniach od 16 lutego do 31 grudnia 2013 r. Rzeczpospolita Polska wydzieliła kontyngent w liczbie do 20 żołnierzy, którzy realizować będą szkolenie logistyków oraz saperów Malijskich Sił Zbrojnych.


Postanowienie prezydenta wydane zostało na podstawie prośby władz Republiki Mali, rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2071 z 12 października 2012 r. oraz nr 2085 z 20 grudnia 2012 r. Rada Unii Europejskiej do spraw zagranicznych podjęła decyzję o ustanowieniu Misji Szkoleniowej UE w Republice Mali 17 stycznia 2013 r. w celu wsparcia szkolenia i reorganizacji Malijskich Sił Zbrojnych.


Misja UE potrwa 15 miesięcy i weźmie w niej udział około 500 żołnierzy (200 instruktorów i doradców, 70 osobowe dowództwo misji i około 200 osobowe siły ochrony). Dla polskich żołnierzy będzie to już kolejna misja w Afryce Środkowej, po operacji w Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej oraz Kongo.
 

***
 

Siły zbrojne (ok. 7 tys.), policyjne i paramilitarne (ok. 5 tys.) tego rozległego i zróżnicowanego pod względem geograficznym kraju (1,138,041 km²) nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa swoim obywatelom. Pokonanie terrorystów może się powieść pod warunkiem stworzenia przez władze silnej i dobrze wyszkolonej armii i policji. Szczególną rolę do odegrania w tym zakresie posiadają organizacje międzynarodowe: ONZ, UE, Unia Afrykańska i ECOWAS. Obecnie, działania zbrojne przeciw rebeliantom w Republice Mali prowadzone są przez 3,5 tys. żołnierzy francuskich i ok. 3,8 tys. żołnierzy afrykańskich (2 tys. z Togo, 500 z Burkina Faso, 240 z Nigerii, 500 z Nigru, 90 z Beninu i 50 z Senegalu.


11 stycznia br. Francja we współdziałaniu z siłami malijskimi oraz siłami Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (Economic Community of West African States - ECOWAS) rozpoczęła kontrofensywę mającą na celu powstrzymanie marszu rebelii (Tuaregów zdominowanych przez terrorystów z Al-Kaidy) w kierunku stolicy kraju Bamako. Kontrofensywa zakończyła się sukcesem i rebelianci zostali ostatecznie wyparci z zajmowanych pozycji, ale sukcesy te nie rozwiązują problemu terroryzmu w regionie Sahelu. Terroryści nie stawiali większego oparu wojskom koalicyjnym i wycofali się w tereny trudnodostępne lub poza granice Republiki Mali.
 

Wspólnota międzynarodowa doskonale zdaje sobie sprawę z faktu, że walka z terroryzmem w Afryce nie ogranicza się do Republiki Mali, czy innych pojedynczych państw. W pierwszej kolejności powinny się w nią zaangażować państwa Sahelu i Afryki północnej, na terenach których terroryzm jest zjawiskiem wszechobecnym, a następnie pozostałe organizacje o zasięgu międzynarodowym. Tylko takie podejście do zagrożenia terroryzmem w Afryce daje nadzieję na znaczące zniwelowanie jednego z największych zagrożeń XXI wieku.
 

Poleć znajomemu