Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 16 stycznia 2013

RBN o reformie dowodzenia siłami zbrojnymi

  |   Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego Briefing prasowy po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego Briefing prasowy po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego

Założenia reformy systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi - były głównym tematem środowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. - To sprawa arcyważna dla przyszłości polskiego systemu obronnego, polskich sił zbrojnych - podkreślił prezydent Bronisław Komorowski na briefingu prasowym.

 

- Dziś armia liczy mniej niż 100 tys. i jest siedem dowództw najwyższego szczebla, co jest absolutnie niezdrową sytuacją, konieczną do zmiany. Reforma ma na celu uproszczenie systemu dowódczego, skrócenie procesu decyzyjnego, a więc jego usprawnienie – podkreślił prezydent.

 

Ocenił, że prace są na tyle zaawansowane, że ta absolutnie niezbędna reforma stanie się w najbliższym czasie rzeczywistością. Dziękował Szefowi BBN Stanisławowi Koziejowi oraz ministrowi obrony narodowej Tomaszowi Siemoniakowi za zgodną i dobrą współpracę, która – jak zaznaczył – zaowocowała już założeniami do reformy, a w najbliższym czasie zaowocuje rządowym projektem ustawy o zmianie sytemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi.


- Chciałbym, aby wzorem roku 2001, dzisiejsza opozycja wzniosła się ponad podziały, bieżące interesy partyjne i wspólnym wysiłkiem przeprowadziła tę ustawę przez sejm i partycypowała w dalszej dbałości i wrażliwości na potrzeby polskich sił zbrojnych i systemu obronnego – powiedział prezydent.

 

Bronisław Komorowski wskazywał, że jeśli uda się zrealizować ten zamysł do końca, to będzie bardzo poważna reforma bardzo poważnego i ważnego obszaru funkcjonowania państwa polskiego.  To jest absolutnie niezbędne także, abyśmy mogli skuteczniej planować i skuteczniej rozwijać siły zbrojne, być także skuteczniejszymi na wypadek zagrożenia naszego kraju - ocenił.

 


Prezydent dodał, że Rada omawiała też sytuację w Mali.

 

Prace nad reformą systemu kierowania i dowodzenia polską armią wchodzą właśnie w fazę legislacyjną. Rada Ministrów przyjęła niedawno założenia do projektu stosownej ustawy.

 

Głównym celem zmian jest skupienie centralnych organów dowódczych wokół trzech podstawowych funkcji: planowania i nadzoru (Sztab Generalny), codziennego dowodzenia ogólnego (Dowództwo Generalne) oraz dowodzenia operacyjnego (Dowództwo Operacyjne). Te trzy instytucje będą podlegały Ministrowi Obrony Narodowej. Szef Sztabu Generalnego stanie się dla ministra organem pomocniczym w bezpośrednim kierowaniu dwoma dowództwami.

 

Zmiany pociągną za sobą zmniejszenie o połowę obecnej liczby centralnych organów dowódczych. Powstałe oszczędności finansowe i etatowe mają zostać skierowane do jednostek liniowych Wojska Polskiego. Uproszczeniu ulegną również procedury związane z dowodzeniem. Wzmocni się też cywilna kontrola nad Siłami Zbrojnymi, poprzez bezpośrednie podporządkowanie ministrowi obrony narodowej wszystkich konstytucyjnie najwyższych organów wojskowych.

 

Reforma pozwoli skonsolidować rozproszony dotychczas system dowodzenia i wdrożyć obowiązującą w krajach NATO ideę „połączonych struktur i połączonego działania”. Odpowiednie zmiany w prawie powinny wejść w życie w pierwszym półroczu bieżącego roku, natomiast pełne wdrożenie reformy ma nastąpić w roku 2014.

 

Temat reformy systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi po raz pierwszy postawiony został na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego 5 kwietnia 2012 r. Dyskutowano wtedy nad przesłankami reformy oraz jej ogólnymi założeniami.

 

Poleć znajomemu