Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 14 stycznia 2013

Para Prezydencka żegna prof. Michała Kuleszę

Para Prezydencka z głębokim smutkiem i żalem przyjęła wiadomość o śmierci Profesora Michała Kuleszy, znakomitego prawnika, niestrudzonego działacza publicznej służby, jednego z twórców reformy samorządowej, człowieka mądrego, dobrego i prawego.

 

Demokracja lokalna była Jego wielką pasją, przedmiotem naukowych badań i obywatelskiego zapału.  Wierzył w siłę społeczeństwa obywatelskiego.

 

Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu ds. samorządu terytorialnego. Był jednym z głównych autorów ustrojowych reform, zmieniających system władz publicznych w Polsce. Żaden z etapów samorządowych przemian nie odbył się bez Jego udziału. Swoją ogromną wiedzą i doświadczeniem służył Rzeczypospolitej jako doradca społeczny Prezydenta RP.

 

Sukces odbudowanej demokracji lokalnej i wszystkich cieszących się dziś rozkwitem swoich małych ojczyzn – to w wielkim stopniu zasługa Profesora Michała Kuleszy.

 

Za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju demokracji lokalnej, za osiągnięcia w pracy samorządowej oraz w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej Profesor Michał Kulesza został odznaczony przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego we wrześniu 2010 Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Za pracę na rzecz odbudowy w Polsce demokracji lokalnej był też wielokrotnie uhonorowany przez wszystkie ogólnokrajowe organizacje samorządu terytorialnego. 

 

Jednym z ważnych wątków w Jego życiu było harcerstwo.

 

- Zapamiętamy Go jako „Kuszelasa” – serdecznego druha z kręgu warszawskiej Czarnej Jedynki, zaangażowanego w patriotyczne i opozycyjne przedsięwzięcia, komendanta tej słynnej drużyny. Może właśnie z harcerstwa, z polskiego skautowskiego etosu, czerpał siły, by z uporem i determinacją walczyć z nękającą Go długą, ciężką chorobą. Do końca nie poddawał się; intensywnie pracował, wykładał, angażował się w istotne dla Polaków reformatorskie projekty. Odszedł – ale pozostanie z nami poprzez to, co stworzył - wspomina Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wraz z Małżonką Anną Komorowską.
 

 


 

Poleć znajomemu