Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 6 grudnia 2012

Prezydent pogratulował polskim naukowcom

Prezydent na uroczystości wręczenia Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej   |   Prezydent na uroczystości wręczenia Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Prezydent na uroczystości wręczenia Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Uroczystość wręczenia Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Prezydent na uroczystości wręczenia Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Uroczystość wręczenia Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Uroczystość wręczenia Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Prezydent na uroczystości wręczenia Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Prezydent na uroczystości wręczenia Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Profesorowie: Krzysztof Palczewski, Mieczysław Mąkosza, Maciej Wojtkowski i Ewa Wipszycka otrzymali w czwartek prestiżowe Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Uroczystość wręczenia nagród, w której wziął udział prezydent Bronisław Komorowski odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie.


Prezydent Bronisław Komorowski zwrócił uwagę, że Fundacja na rzecz Nauki Polskiej jest zarówno twórcą, jak i efektem przemian, które nastąpiły w Polsce na przełomie lat 80. i 90. - Chciałem podziękować Fundacji za działania na rzecz „uzbrajania” Polski w kolejne generacje ludzi myślących o przyszłości i o przeszłości - powiedział prezydent.


 

Nagrody, zwane polskimi Noblami, przyznawane są od 1992 roku i uważa się je za najpoważniejsze wyróżnienie naukowe w Polsce. Każdy z laureatów wyróżnienia otrzymuje 200 tys. zł.


Pierwszy z tegorocznych laureatów - prof. Krzysztof Palczewski z Case Western Reserve University w Cleveland (USA) - otrzymał Nagrodę FNP w dziedzinie nauk o życiu i o Ziemi. Do jego najważniejszych dokonań należy skrystalizowanie i opisanie struktury białka zwanego rodopsyną oraz odkrycie mechanizmów powodujących degenerację siatkówki oka prowadzącą do utraty wzroku.


Laureatem Nagrody FNP w dziedzinie nauk chemicznych i o materiałach został prof. Mieczysław Mąkosza z Instytutu Chemii Organicznej PAN. Doceniono go za "opracowanie i wprowadzenie do kanonu chemii organicznej nowej reakcji - Zastępczego Podstawienia Nukleofilowego". Reakcja ta dotyczy związków aromatycznych, które mają ogromne znaczenie w życiu codziennym. Stosuje się je m.in. w przemyśle farmaceutycznym, środkach ochrony roślin, elektronice.


W dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich uhonorowano prof. Macieja Wojtkowskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. FNP nagrodziła go za "opracowanie i wprowadzenie do praktyki okulistycznej metody tomografii optycznej z detekcją fourierowską". Tomografia optyczna pozwala na rekonstruowanie, za pomocą światła, trójwymiarowej struktury tkanki z rozdzielczością rzędu mikrometrów. Umożliwia ona bezbolesną i prowadzoną na żywo obserwację funkcji i struktur organizmu.


Prof. Ewa Wipszycka z Uniwersytetu Warszawskiego została tegoroczną laureatką Nagrody FNP w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych za "wszechstronną rekonstrukcję funkcjonowania wspólnot klasztornych w późnoantycznym Egipcie". Nagrodzona monografia "Mnisi i wspólnoty monastyczne w Egipcie, wieki IV-VIII" podsumowuje trzy dekady badań laureatki nad przestrzenną, wspólnotową i ekonomiczną organizacją klasztorów zlokalizowanych nad Nilem w pierwszych wiekach chrześcijaństwa.

 

Poleć znajomemu