Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Niedziela, 2 grudnia 2012

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Prezydent w Pałacu Prezydenckim z medalistami Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Londynie

Po raz pierwszy przypadający w poniedziałek 3 grudnia Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych obchodzony jest w Polsce, kiedy obowiązuje ratyfikowana przez Prezydenta RP Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

 

Wejście w życie tego dokumentu zwieńczyło ponad dwudziestoletnie działania Polski na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w życie społeczne i zawodowe - zarówno w kwestiach prawnych, jak i świadomości społecznej. Ten pierwszy międzynarodowy akt prawny, który w sposób kompleksowy odnosi się do praw osób niepełnosprawnych, był poprzedzony szeregiem ważnych ustaw podpisanych przez prezydenta Bronisława Komorowskiego - między innymi o dostosowaniu organizacji wyborów do potrzeb osób z niepełnosprawnością, o języku migowym i innych środkach komunikowania się czy ustawy regulującej zatrudnienie osób niepełnosprawnych w urzędach państwowych oraz wprowadzającej zmiany na rzecz zatrudniania osób z niepełnoprawnością.

 

 

Kancelaria Prezydenta RP organizuje debaty i spotkania, których celem jest inspirowanie działań na rzecz pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym. W Pałacu Prezydenckim odbywały się spotkania z przedstawicielami osób z niepełnosprawnością, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami instytucji i ekspertami, pozwalające określić potrzeby osób niepełnosprawnych oraz wspólnie szukać możliwości ich rozwiązań. Zobacz także: Inauguracja kampanii "Idziemy na wybory" z udziałem prezydenta Debata o roli telewizji w przełamywaniu barier Ratyfikacja Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych Gratulujemy, dziękujemy

 

Kancelaria Prezydenta RP likwiduje także bariery architektoniczne w budynku Pałacu Prezydenckiego. W ramach zmian zostały odremontowane i przebudowane toalety w skrzydle południowym Pałacu Prezydenckiego, kupiono urządzenia umożliwiające przemieszczanie się osób niepełnosprawnych po schodach, a także wydzielono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych przed siedzibą Kancelarii Prezydenta RP przy ul. Wiejskiej.

 

Dzięki współpracy ze środowiskami osób niepełnosprawnych, zmienia się także oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Niesłyszący mogą korzystać w coraz większym stopniu z tłumaczenia na język migowy wybranych informacji i filmów. Strona posiada wersje kontrastowe dla osób słabowidzących oraz możliwość odsłuchania tekstów umieszczanych na stronie. Aby strona była jeszcze bardziej dostępna dla osób z niepełnosprawnością, stopniowo jest przystosowywana do łatwego nawigowania za pomocą klawiatury.
 

Poleć znajomemu