Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 27 sierpnia 2012

Spotkanie prezydenta z ministrem rolnictwa

Prezydent spotkał się z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Stanisławem Kalembą   |   Prezydent spotkał się z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Stanisławem Kalembą Prezydent spotkał się z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Stanisławem Kalembą Prezydent spotkał się z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Stanisławem Kalembą

Prezydent Bronisław Komorowski spotkał się w poniedziałek z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Stanisławem Kalembą, aby przedyskutować, jakie skutki dla polskiego rolnictwa przyniesie podpisanie nowelizacji ustawy o paszach oraz jakie mogą być konsekwencje jej zawetowania.

 

Zobacz także: Minister Dziekoński o nowelizacji ustawy o paszach W spotkaniu uczestniczyli także Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke oraz Sekretarz Stanu w KPRP Olgierd Dziekoński.

 

Przyjęta przez parlament ustawa odkłada do 1 stycznia 2017 r. wejście w życie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych. Jest to kolejna ustawa, obok ustawy o nasiennictwie, odnosząca się tylko częściowo do sprawy GMO.

 

Prezydent już wcześniej podkreślał, że najlepszym rozwiązaniem byłoby całościowe uregulowanie kwestii organizmów genetycznie modyfikowanych w oddzielnym akcie prawnym. Zdaniem prezydenta kluczem do rozwiązania w obecnej sytuacji jest pilne wznowienie przez rząd i parlament prac nad taką kompleksową ustawą.

 

Z drugiej strony zakaz przyczyni się do pogorszenia konkurencyjności polskiej produkcji zwierzęcej i wzrostu cen żywności zwłaszcza mięsa drobiowego, czy wieprzowego. Będzie także nieskuteczny w zabezpieczaniu polskich konsumentów przed spożywaniem żywności pochodzącej ze zwierząt i od zwierząt karmionych paszami wyprodukowanymi z udziałem roślin modyfikowanych genetycznie. W innych krajach UE takie ograniczenia nie występują, na polski rynek trafi więc importowana żywność wytwarzana w oparciu o pasze GMO. Tego rodzaju administracyjny zakaz stosowania pasz GMO w Polsce nie zabezpieczy więc polskiego konsumenta, a przyczyni się do wzrostu cen żywności na polskim rynku. Na zakazie stracą zarówno rolnicy, jak i konsumenci. Nie powinni oni ponosić konsekwencji opieszałości rządu w tym zakresie.

 

Z punktu widzenia interesów ekonomicznych kraju lepszym rozwiązaniem jest podpisanie ustawy. Minister Stanisław Kalemba zadeklarował, że podejmie działania, aby rząd i parlament pilnie wznowiły prace nad ustawą prawo o organizmach modyfikowanych genetycznie, prowadzoną przez ministra środowiska, umożliwiającą całościowe uregulowanie spraw GMO z zastosowaniem rozsądnych kompromisów. Nie powinna bowiem mieć miejsca sytuacja, w której opieszałość rządu utrudnia działalność producentów rolnych.


Po takiej deklaracji ministra rolnictwa, uwzględniając aspekty ekonomiczne i społeczne Prezydent RP skłania się ku podpisaniu ustawy.
 

Poleć znajomemu