Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 27 czerwca 2012

Spotkanie z delegacją sędziów z Niemiec

  |   Spotkanie prezydenta z delegacją sędziów Federalnego Sądu Konstytucyjnego Republiki Federalnej Niemiec Spotkanie prezydenta z delegacją sędziów Federalnego Sądu Konstytucyjnego Republiki Federalnej Niemiec Spotkanie prezydenta z delegacją sędziów Federalnego Sądu Konstytucyjnego Republiki Federalnej Niemiec Spotkanie prezydenta z delegacją sędziów Federalnego Sądu Konstytucyjnego Republiki Federalnej Niemiec Spotkanie prezydenta z delegacją sędziów Federalnego Sądu Konstytucyjnego Republiki Federalnej Niemiec

Prezydent Bronisław Komorowski przyjął w środę delegację sędziów Federalnego Sądu Konstytucyjnego Republiki Federalnej Niemiec, której przewodniczył prof. Andreas Vosskuhle.


W spotkaniu wzięli udział ministrowie w Kancelarii Prezydenta Krzysztof Hubert Łaszkiewicz i Jaromir Sokołowski oraz Prezesi Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński i prof. Stanisław Biernat.
 

W trakcie spotkania Prezes FSK Andreas Vosskuhle przedstawił niemieckie doświadczenia w zakresie relacji pomiędzy konstytucyjnymi organami władzy w Republice Federalnej Niemiec oraz kwestię dalszej integracji w ramach Unii Europejskiej.
 

Prezydent zwrócił uwagę, iż w momencie szczególnym, jakim jest kryzys strefy euro, rozstrzygnięcia Federalnego Sądu Konstytucyjnego Niemiec mają istotne znaczenie.

 

Prezydent podkreślił długoletnie i trwałe kontakty pomiędzy Federalnym Sądem Konstytucyjnym Republiki Federalnej Niemiec, a Trybunałem Konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej, co znacząco wpływa na orzecznictwo obu sądów i funkcjonowanie prawa europejskiego.


Federalny Sąd Konstytucyjny sprawuje nadzór nad zgodnością prawa z Konstytucją Republiki Federalnej Niemiec oraz posiada kompetencje trybunału stanu wobec Prezydenta. Orzeka także w sprawach skarg konstytucyjnych wnoszonych przez obywateli.


Federalny Sąd Konstytucyjny ma znaczącą pozycję wśród demokratycznych organów władzy. Jego rozstrzygnięcia są istotnym elementem kształtowania porządku prawnego nie tylko w Niemczech , ale i w prawodawstwie unijnym.
 

Delegacja FSK przebywa w Polsce na zaproszenie Trybunału Konstytucyjnego.
 

Poleć znajomemu