Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 18 czerwca 2012

Rocznica ustanowienia Orderu Virtuti Militari

Złożenie wieńca przed sarkofagiem z prochami Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Bazylice Archikatedralnej Św. Jana Chrzci   |   Złożenie wieńca przed sarkofagiem z prochami Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Bazylice Archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela Złożenie wieńca przed sarkofagiem z prochami Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Bazylice Archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela Złożenie wieńca przed sarkofagiem z prochami Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Bazylice Archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela. Przygotowanie pocztów sztandarowych przed mszą św. w Katedrze Wojska Polskiego Msza św. w Katedrze Wojska Polskiego Msza św. w Katedrze Wojska Polskiego Msza św. w Katedrze Wojska Polskiego Msza św. w Katedrze Wojska Polskiego Msza św. w Katedrze Wojska Polskiego Msza św. w Katedrze Wojska Polskiego Msza św. w Katedrze Wojska Polskiego Uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza Uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza Uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza Uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza Uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku Dowództwa Garnizonu Warszawa Główne uroczystości na Dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego z okazji 220. rocznicy ustanowienia Orderu Wojennego Virtuti Militari Główne uroczystości na Dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego z okazji 220. rocznicy ustanowienia Orderu Wojennego Virtuti Militari Główne uroczystości na Dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego z okazji 220. rocznicy ustanowienia Orderu Wojennego Virtuti Militari Kaplica Prezydencka, gdzie znalazł się order Virtuti Militari gen. Stanisława Nałęcz-Komornickiego Główne uroczystości na Dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego z okazji 220. rocznicy ustanowienia Orderu Wojennego Virtuti Militari Główne uroczystości na Dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego z okazji 220. rocznicy ustanowienia Orderu Wojennego Virtuti Militari Główne uroczystości na Dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego z okazji 220. rocznicy ustanowienia Orderu Wojennego Virtuti Militari Główne uroczystości na Dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego z okazji 220. rocznicy ustanowienia Orderu Wojennego Virtuti Militari Główne uroczystości na Dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego z okazji 220. rocznicy ustanowienia Orderu Wojennego Virtuti Militari Główne uroczystości na Dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego z okazji 220. rocznicy ustanowienia Orderu Wojennego Virtuti Militari Główne uroczystości na Dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego z okazji 220. rocznicy ustanowienia Orderu Wojennego Virtuti Militari Główne uroczystości na Dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego z okazji 220. rocznicy ustanowienia Orderu Wojennego Virtuti Militari Główne uroczystości na Dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego z okazji 220. rocznicy ustanowienia Orderu Wojennego Virtuti Militari Główne uroczystości na Dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego z okazji 220. rocznicy ustanowienia Orderu Wojennego Virtuti Militari Złożenie kwiatów przed pomnikiem księcia Józefa Poniatowskiego Złożenie kwiatów przed pomnikiem księcia Józefa Poniatowskiego Złożenie kwiatów przed pomnikiem księcia Józefa Poniatowskiego Złożenie kwiatów przed pomnikiem księcia Józefa Poniatowskiego Złożenie kwiatów przed pomnikiem księcia Józefa Poniatowskiego Złożenie kwiatów przed pomnikiem księcia Józefa Poniatowskiego

Order Virtuti Militari towarzyszył historii walki o polską wolność, polską niepodległość –  powiedział prezydent Bronisław Komorowski na uroczystościach 220. rocznicy ustanowienia orderu. Opowiedział się też za utworzeniem specjalnego stowarzyszenia poświęconego orderowi.

 

Prezydent - podczas głównych uroczystości na Dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego - zaapelował, aby tradycja Virtuti Militari była ciągle tradycją żywą, przechowywaną i przeżywaną w jednostkach wojskowych, ale przede wszystkim obecną w pamięci rodzin.

 

- W sposób szczególny chciałbym zwrócić się do Dam i Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari, którzy są dzisiaj z nami, do tych, którzy dziś z nami być nie mogą ze względu na stan zdrowia, do potomków rodzin dzielnych, dobrych żołnierzy, którzy walczyli o wolną Polskę od czasu bitwy pod Zieleńcami, przez czasy powstań narodowych, zwycięskiej wojny 1920 roku, przez czasy od 1939 roku po 1945 – zmagań wojennych, także tu w powstańczej Warszawie – z serdecznym apelem, z prośbą, by dostrzegając fakt, że historia, upływ czasu zamyka w jakiejś mierze kolejny rozdział w historii orderu Virtuti Militari, żebyśmy wspólnym wysiłkiem zadbali o to, aby tradycja Virtuti Militari była ciągle tradycją żywą, przechowywaną i przeżywaną w jednostkach wojskowych dziedziczących tradycję dywizji odznaczonych tym pięknym orderem, ale przede wszystkim poprzez aktywną pamięć w rodzinach – mówił Bronisław Komorowski.

 

Prezydent zaznaczył, że jest takie szczególne dzieło - Stowarzyszenie Rodzin Potomków Posłów Sejmu Wielkiego - tego Sejmu, który zaowocował Konstytucją 3 Maja. - To jest źródło słusznej dumy i słusznego poczucia współodpowiedzialności, współuczestnictwa w rzeczach wielkich i wspaniałych, służących Polsce. Tak samo można pomyśleć o tradycji Virtuti Militari – uważa Bronisław Komorowski.

 

- Byłoby rzeczą wspaniałą, gdyby w oparciu o te jednostki wojskowe, korzystając z potencjału organizacyjnego, mogło powstać stowarzyszenie potomków Dam i Kawalerów orderu Virtuti Militari. Tak, aby zorganizowana wspólnie wielka siła tradycji polskich rodzin, tradycji wolnościowych, tradycji służenia ojczyźnie aż do końca - trwała i służyła, dzisiaj i w przyszłości, pamięci i kształtowaniu postaw obywatelskich, postaw patriotycznych następnych polskich pokoleń - dodał.
 

Prezydent zadeklarował, że chciałby być pomocny w tworzeniu stowarzyszenia, które może być najlepszą odpowiedzią na fakt, że zamyka się kolejny rozdział w dziejach orderu.

 

Bronisław Komorowski przypominając historię orderu podkreślał, że to wielkie polskie odznaczenie za odwagę i dzielność towarzyszyło walce o polską wolność i niepodległość. Zaznaczył, że ile razy Polska rwała się ku wolności albo ją odzyskiwała, zawsze odradzał się order Virtuti Militari.

 

Bronisław Komorowski podziękował za przekazanie na jego ręce orderu Virtuti Militari gen. Stanisława Nałęcz-Komornickiego - człowieka, który - jak podkreślał prezydent - walczył o Polskę i w Powstaniu Warszawskim i na froncie, a potem stanął do służby dla odrodzonego, niepodległego, demokratycznego państwa polskiego, stając na czele kapituły orderu Virtuti Militari.


- Służył do końca, zginął w katastrofie na lotnisku w Smoleńsku i sam sobą - ale także jego odznaczenie Virtuti Militari - jest dowodem na to, że ci, którzy noszą, nosili to piękne odznaczenie, zaznaczają całym życiem zdolność do służenia Polsce do końca – ocenił Bronisław Komorowski.
 

Order gen. Stanisława Nałęcz-Komornickiego trafił do kaplicy w Pałacu Prezydenckim, a ostatecznie znajdzie się w Gabinecie Orderu Wojennego Virtuti Militari w Belwederze.

W czasie uroczystości prezydentowi zostały przekazane znaki identyfikacyjne jednostek wojskowych, utożsamianych z jednostkami odznaczonymi Orderem Wojennym Virtuti Militari. Po uroczystości na Dziedzńcu prezydent złożył kwiaty przed - stojącym przed budynkiem Pałacu - pomnikiem księcia Józefa Poniatowskiego.

 

W ramach obchodów 220. rocznicy ustanowienia Orderu Virtuti Militari, odbywających się pod honorowym patronatem Prezydenta RP, rano została odprawiona msza święta w Katedrze Polowej Wojska Polskiego celebrowana przez Biskupa Polowego WP Józefa Guzdka. We mszy uczestniczył m.in. szef Kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałowski.  Wcześniej został złożony wieniec przed sarkofagiem z prochami Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Bazylice Archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela.

 

Po uroczystej zmianie posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza złożono wieńce.

 

Z udziałem członków Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz w Ogrodzie Saskim zasadzono Drzewo Pamięci Orderu Virtuti Militari. W ramach obchodów odsłonięto również tablicę pamiątkową na pobliskim budynku Dowództwa Garnizonu Warszawa.

 

Virtuti Militari (łac. męstwu wojskowemu, dzielności żołnierskiej) ustanowiony w 1792 r. i reaktywowany w 1919 r. jest orderem wojennym. Dzieli się na 5 klas. Może być nadawane tylko w czasie wojny oraz nie później niż pięć lat po jej zakończeniu.

Poleć znajomemu