Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 17 maja 2012

Prezydent za zmianami w polityce społecznej

  |   seminarium pt: „Na fali demograficznej: Polityka publiczna wobec starzenia się wyżu demograficznego w Europie” seminarium pt: „Na fali demograficznej: Polityka publiczna wobec starzenia się wyżu demograficznego w Europie” seminarium pt: „Na fali demograficznej: Polityka publiczna wobec starzenia się wyżu demograficznego w Europie” seminarium pt: „Na fali demograficznej: Polityka publiczna wobec starzenia się wyżu demograficznego w Europie” seminarium pt: „Na fali demograficznej: Polityka publiczna wobec starzenia się wyżu demograficznego w Europie” seminarium pt: „Na fali demograficznej: Polityka publiczna wobec starzenia się wyżu demograficznego w Europie”

Prezydent Bronisław Komorowski podkreśla, że w obliczu kryzysu demograficznego konieczne jest myślenie o nowym kształcie polityki społecznej, a przynajmniej o zasadniczej jej zmianie. Ocenił, że nie wystarczy jedynie ustawa zmieniająca system emerytalny w Polsce.


- Brakuje w moim przekonaniu dyskusji o mechanizmach, które mogłyby mieć charakter stabilizujący i korzystnie wpływający na jakość naszego życia w sytuacji, kiedy kryzys demograficzny jest faktem – powiedział prezydent podczas odbywającego się w czwartek w Pałacu Prezydenckim seminarium pt: „Na fali demograficznej: Polityka publiczna wobec starzenia się wyżu demograficznego w Europie”.

 

Prezydent powiedział, że w Polsce jest ważny czas podejmowania istotnych decyzji - właśnie wynikających z problemu starzenia się społeczeństwa polskiego – wywołujących burzliwe społeczne i polityczne debaty, związane ze zmiana systemu emerytalnego, pod wpływem konieczności wynikających z procesów demograficznych.
 

Prezydent zwrócił uwagę na polską specyfikę, bo w tej chwili w proces starzenia się wchodzi tzw. powojenny wyż demograficzny. - Również ja się do niego zaliczam. Roczniki wyżu spotykały się z pozytywnymi i negatywnymi skutkami, miejsc w szkole było mniej, zawsze było trochę „pod górkę”, ale również byliśmy poddawani pewnym nowatorskim rozwiązaniom – powiedział.
 

Bronisław Komorowski zaznaczył, że można i należy szukać rozwiązań, które powstrzymałyby lub opóźniły te negatywne tendencje. Ale – zwrócił uwagę - każdy sukces w ograniczeniu trendu zmniejszającej się liczbę urodzeń może dać efekty najwcześniej za 20-30 lat.
 

Prezydent zwrócił też uwagę, że Polska nie jest odosobniona w problemie i może szukać inspiracji, dodatkowej argumentacji, doświadczeń poza własnym krajem. - Niewątpliwie problem starzenia się nas wszystkich jest problemem niemalże całej Europy - dodał.
 

Podsekretarz Stanu w KPRP Irena Wóycicka zaznaczyła, że Polska należy do tych krajów europejskich, w których proces starzenia się ludności przebiega w ogromnym tempie. - Dlatego prezydent i Kancelaria przykładają dużą wagę do dyskusji nad politykami, które mogą łagodzić skutki starzenia oraz wydobywać pozytywne elementy starzenia się – powiedziała minister.

 

Organizator seminarium to międzynarodowa sieć Population Europe, która skupia wiodące centra badawcze zajmujące się problematyką demograficzną w Europie. Seminarium odbyło się pod honorowym patronatem Prezydenta RP. Wziął w nim udział również Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.
 

Poleć znajomemu