Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 22 marca 2012

II Kongres Demograficzny

Zdjęcie z II Kongresu Demograficznego   |   II Kongres Demograficzny II Kongres Demograficzny II Kongres Demograficzny II Kongres Demograficzny

Obecne procesy demograficzne stawiają wyzwania i dylematy, na które musimy odpowiedzieć zarówno w wymiarze życia każdego z nas, jak i w wymiarze ogólnospołecznym – powiedział prezydent Bronisław Komorowski otwierając II Kongres Demograficzny. Przekonywał też, że starzenie się społeczeństwa nie jest zagrożeniem.

 

- To dobry czas na kongres poświęcony problemom demograficznym w Polsce – powiedział prezydent podczas odbywającej się w czwartek w Pałacu Prezydenckim Sesji Inauguracyjnej kongresu.

 

- Mamy świadomość, że kongres rozpoczyna się na tle poważnych problemów, poważnych decyzji, które są do podjęcia, a które mają być odpowiedzią na zachodzące procesy demograficzne w Polsce i wielu innych krajach – ocenił.

 

Zdaniem prezydenta, starzenie się ludności oznacza, że ludzie żyją dłużej, że kolejne pokolenia mają szansę dłuższego życia, szansę jakiej nie miały poprzednie pokolenia. Jak podkreślił, trzeba na to patrzeć jak na wielki sukces cywilizacyjny.

- Musimy uzmysłowić sobie i innym, że starzenie się ludności samo w sobie nie jest zagrożeniem, zagrożeniem jest raczej brak zrozumienia na czym polega ten proces i jakie ma znaczenie dla rodzin, dla gospodarki narodowej, dla społeczeństwa – powiedział prezydent. - Zagrożeniem jest też brak zrozumienia, jak powinny przebiegać procesy dostosowania się do tej zmiany demograficznej – dodał.


 

Prezydent zwrócił uwagę, że istotną wartością, którą powinniśmy zachować i rozwijać jest zasada solidarności międzypokoleniowej. - Odnosi się ona zarówno do wymiaru ogólnospołecznego, jak i funkcjonowania każdej poszczególnej rodziny. Chodzi o to, by rozkładać sprawiedliwie między pokolenia obowiązki i koszty wynikające z niezbędnych dostosowań. Chodzi też o to, aby umacniać poczucie międzygeneracyjnej odpowiedzialności za ludzi starszych zarówno wśród członków rodziny, jak i poza nią – przekonywał Bronisław Komorowski.

 

 

Zwrócił uwagę, że niepokojem napawa niska dzietność, która nie tylko przyspiesza proces starzenia się ludności w Polsce, ale również jest wyznacznikiem kondycji polskich. Konieczna jest odnowa demograficzna - wzrost liczby dzieci i ludzi młodych nie tylko z powodów ekonomicznych, ale także z powodów społecznych – podkreślił.

 

- Trzeba sobie powiedzieć wprost, że tu żadne demonstracje nie pomogą. Tu niczego nie rozwiążą referenda. Żadne protesty nic tu do tej pory nie pomogły – powiedział Bronisław Komorowski.

 

Jak dodał, procesy demograficzne zachodzą i są czymś absolutnie naturalnym, a państwo, społeczeństwo, rodziny muszą się do nich dostosowywać.

 

Prezydent podkreślił, że istnieje potrzeba wzmocnienia skutecznej polityki rodzinnej i stworzenia dobrego klimatu dla rodziny. Jego zdaniem, do tej pory brakowało równowagi pokoleniowej. Przekonywał, że trzeba wspierać rodziny i rodzicielstwo, a z drugiej strony dbać o godne życie starszego pokolenia.


Jak zaznaczył, musimy pamiętać o tym, że urządzamy świat dla przyszłych pokoleń, a nie tylko dla siebie.

 

- Mam nadzieję, że II Kongres Demograficzny, który mam zaszczyt otworzyć zainteresuje młodych ludzi, jak najszersze środowiska, że będzie inspiracją do myślenia i do działania dla wielu różnych i zróżnicowanych środowisk. Tylko wspólnym wysiłkiem możemy i musimy zbudować dobry klimat dla rodziny w Polsce – apelował prezydent.

 

II Kongres Demograficzny, pod hasłem „Polska w Europie - przyszłość demograficzna" został objęty honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Poleć znajomemu