Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 15 lutego 2012

O przyszłości Europy w Pałacu Prezydenckim

Debata o przyszłości Europy w Pałacu Prezydenckim   |   Debata o przyszłości Europy w Pałacu Prezydenckim Debata o przyszłości Europy w Pałacu Prezydenckim Debata o przyszłości Europy w Pałacu Prezydenckim Debata o przyszłości Europy w Pałacu Prezydenckim Debata o przyszłości Europy w Pałacu Prezydenckim Debata o przyszłości Europy w Pałacu Prezydenckim

- Nie widzę możliwości zlikwidowania euro. Ta strefa może się jednak zawęzić do państw, które jako pierwsze wprowadziły euro. To byłaby jednak fatalna perspektywa dla Polski. Dlatego niezbędna jest dyskusja o polskiej perspektywie wprowadzenia wspólnej waluty - mówił prezydent Bronisław Komorowski podsumowując trzygodzinną debatę pt. "Gospodarcza przyszłość Europy w świetle kryzysu euro".

 

Konferencja zainaugurowała cykl debat „Przyszłość Europy. Polska perspektywa” poświęconych najbardziej aktualnym wyzwaniom, przed którymi stoi Unia Europejska. Ich celem jest wspólny polski namysł nad Europą, nad naszym miejscem w procesie integracji, nad naszymi w niej interesami i odpowiedzialnością za nią, dzisiaj i w przyszłości. Cyklowi debat przewodniczy Tadeusz Mazowiecki, doradca prezydenta.


W ocenie Bronisława Komorowskiego unijny pakt fiskalny można porównywać do systemu bezpieczeństwa w samochodzie.  - To system ważny, ale mimo wszystko najważniejszy jest silnik - mówił. - Pakt fiskalny, w moim przekonaniu, to tylko pierwszy krok, muszą nastąpić dalsze, mające na celu pobudzenie wzrostu i konkurencyjności. Wyjście z kryzysu będzie nieosiągalne bez uruchomienia mechanizmu wzrostu i rozwoju - dodał prezydent.


Podkreślał też, że w jego opinii pewne zapisy paktu mogą mieć poważne konsekwencje dla krajów dopiero się rozwijających. - Zapisana w pakcie „złota reguła” dotycząca ograniczenia deficytu utrudnia nie tyle wejście do strefy euro nowych państw, ale ich odnalezienie się w niej. Dla krajów na dorobku może to być bardzo poważnym problemem i realnym ograniczeniem szans na zrealizowanie aspiracji - ocenił prezydent. Zobacz także: Wystąpienie Prezydenta RP podsumowujące debatę "Gospodarcza przyszłość Europy w świetle kryzysu euro"


Jego zdaniem, Polska powinna wyciągać wnioski z doświadczeń innych krajów, zwłaszcza gdy znajduje się w lepszej od nich sytuacji. - W moim przekonaniu nie ma innej perspektywy przed Polską niż partycypacja w integracji europejskiej" - podsumował Bronisław Komorowski, dodając, że naprawę finansów publicznych, poprawę konkurencyjności zawsze lepiej podejmować w czasach dobrych, a nie złych, choć w czasach złych decyzje podejmuje się łatwiej. - Ale lepiej reformować nie w czasie recesji, pod presją rynków, ale z głębokiego przeświadczenia, że to decyzje służące polskiej perspektywie - ocenił.
 

Prezydent Komorowski powiedział też, że ostatni kryzys jasno pokazał, że w Europie kończy się "życie na kredyt". - Jedno wydaje się być wspólnym doświadczeniem – mamy świadomość, że nastąpił koniec pewnych złudzeń - Europa poznaje gorzki smak ceny życia na kredyt – zaznaczył prezydent. Ocenił jednak, że nikt nie ma pomysłu, czym zastąpić prowadzoną przez kraje rozwinięte politykę finansowania dobrobytu przez coraz większe zadłużenie się.

 

Prezydent przypomniał, że świat w znacznej mierze rozwijał się dzięki życiu na kredyt, a średnie europejskie zadłużenie nie jest tak dramatyczne w porównaniu z innymi krajami, jak USA czy Japonia. - Jeśli zadłużanie się i nieunikanie deficytu było jednym z motorów rozwoju ekonomicznego, to czym je zastąpić? - pytał.


Wśród zaproszonych na środową debatę gości – m.in. prof. Witold Orłowski, członek Rady Gospodarczej przy Premierze, prof. Andrzej Wojtyna, były członek Rady Polityki Pieniężnej oraz prof. Elżbieta Mączyńska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego - powszechna była opinia, że po pięciu latach kryzysu kłopoty Europy się nie kończą.

 

1, 2, NASTĘPNA
Poleć znajomemu