Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 14 listopada 2011

Prezydent na konferencji Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego

Prezydent na III konferencji plenarnej Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego   |   Prezydent na III konferencji plenarnej Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego Prezydent na III konferencji plenarnej Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego Prezydent na III konferencji plenarnej Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego

Działania struktur państwa na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa narodowego w perspektywie 20 lat - to temat trzeciej konferencji plenarnej Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego, odbywającej się w poniedziałek w Pałacu Prezydenckim. Spotkanie otworzył prezydent Bronisław Komorowski.

 

Omawiane na obecnej sesji plenarnej możliwe i pożądane działania struktur państwa zostały zaproponowane przez Zespół Koncepcji Działań Strategicznych, którym kieruje Paweł Świeboda. Szef zespołu mówił o wyjściowej sytuacji, którą uwzględnili eksperci - zmianie globalnej równowagi sił, w tym zmniejszeniu znaczenia Zachodu, redukcji wydatków obronnych w Europie i USA, problemach w unijnej Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony, wynikających m.in. z niejednakowej oceny zagrożeń.

 

Zastępca szefa zespołu Tomasz Aleksandrowicz podkreślił, że kiedyś celem Polski było członkostwo w NATO i UE, natomiast obecnie Polska musi uczestniczyć w kształtowaniu obu tych instytucji. Według Aleksandrowicza NATO nie może pozostać efektywnym sojuszem koncentrując się tylko na swoim terytorium. Z drugiej strony - podkreślił Aleksandrowicz - powstrzymywanie rozprzestrzeniania broni masowego rażenia nie może się odbywać kosztem podstawowego zadania sojuszu - obrony terytorium. Aleksandrowicz podkreślił też, że "amerykański parasol jest ciągle niezbędny".

 

Po zakończeniu dyskusji odbyła się konferencja prasowa szefa Komisji SPBN Stanisława Kozieja, przewodniczącego Zespołu Koncepcji Działań Strategicznych Pawła Świebody oraz jego zastepcy Tomasza Aleksandrowicza.

 

- Prezydent postawił nam zadanie, abyśmy przeanalizowali i przygotowali rekomendacje ewentualnych korekt na poziomie prawnym, które stwarzałyby korzystniejsze warunki działania państwa w reagowaniu na tego typu zagrożenia, którego przykłady mieliśmy 11 listopada - powiedział minister Koziej, odpowiadając na pytania dziennikarzy po posiedzeniu zespołu. Zobacz także: Min. Koziej o pracach nad rekomendacjami dla prezydenta ws. zmian prawa

 


Zadaniem Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego, przeprowadzanego na polecenie prezydenta, jest całościowa ocena bezpieczeństwa narodowego, wykraczająca poza aspekt militarny. Za przeprowadzenie przeglądu odpowiada szef BBN, będący zarazem przewodniczącym komisji przygotowującej przegląd. Pierwsze plenarne posiedzenie komisji przygotowującej SPBN odbyło się w kwietniu. W skład komisji SPBN wchodzą cztery zespoły: interesów narodowych i celów strategicznych; oceny środowiska bezpieczeństwa; koncepcji działania i zespół systemu bezpieczeństwa narodowego. Podsumowanie prac SPBN zostało zaplanowane na przyszły rok.

(PAP, inf. własna)


Czytaj także na stronie BBN >>

 

Poleć znajomemu