Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 31 października 2011

Konferencja Europejskich Rabinów na spotkaniu u prezydenta

Konferencja Europejskich Rabinów na spotkaniu u prezydenta   |   Konferencja Europejskich Rabinów na spotkaniu u prezydenta Konferencja Europejskich Rabinów na spotkaniu u prezydenta Konferencja Europejskich Rabinów na spotkaniu u prezydenta

Prezydent Bronisław Komorowski spotkał się w Pałacu Prezydenckim z delegacją Konferencji Europejskich Rabinów, która w tym roku po raz pierwszy w swojej historii odbywa się w Polsce, w Warszawie. Jest to największe spotkanie rabinów w Polsce od czasów II Rzeczypospolitej.

W spotkaniu obok prezydenta Komorowskiego uczestniczył również premier Tadeusz Mazowiecki i ministrowie w Kancelarii Prezydenta: Dariusz Młotkiewicz, Irena Wóycicka, Jaromir Sokołowski oraz Maciej Klimczak.

Prezydent Bronisław Komorowski powitał gości z przewodniczącym delegacji, Naczelnym Rabinem Polski Michaelem Schudrichem na czele. W skład delegacji wchodzili: rabin Pinchas Goldschmidt – naczelny rabin Moskwy, rabin Gilles Bernheim – naczelny rabin Francji, rabin Yaakov Dov Bleich – naczelny rabin Ukrainy, rabin Dayan Chanoch Ehrentreu – przewodniczący Najwyższego Sądu Rabinicznego w Europie oraz pan Igor Shamis – członek Konferencji Europejskich Rabinów.

Rabin Schudrich w imieniu gości podziękował Prezydentowi za spotkanie i możliwość przedstawienia problemów nurtujących społeczności żydowskie w Europie. Wyraził zadowolenie, że konferencja rabinów odbywa się w Warszawie, która jest miejscem niezwykle związanym z historią Żydów. Podzielił się również opinią, że Polska może służyć jako wzór dla Europy, jak poprawnie układać stosunki ze społecznością żydowską.

Podczas spotkania omawiano problemy nurtujące społeczności żydowskie w Europie, w tym zwłaszcza powstałe w krajach starej Unii, gdzie w ciągu kilku ostatnich lat zaobserwowano zjawisko kryzysu tożsamości i związany z tym wzrost nietolerancji. Jednym z jej objawów jest skierowany do holenderskiego parlamentu projekt ustawy zakazującej uboju rytualnego zwierząt, który uderza w społeczności muzułmańskie i żydowskie.

Prezydent Bronisław Komorowski stwierdził, że kryzys tolerancji wystąpił w krajach, które do tej pory uchodziły za wzór układania stosunków wieloetnicznych. W związku z tym faktem nikt w Polsce nie czerpie żadnej satysfakcji, zwłaszcza, że problemy braku tolerancji dotyczą również Polski - stwierdził prezydent. Wyraził nadzieję, że stosunki polsko-żydowskie zawsze będą cechować się wysoką dynamiką i że nigdy nie zostaną zastąpione przez obojętność. Wspomniał o budowanym w Warszawie Muzeum Historii Żydów Polskich, które ma stać się pełnym krytycznej refleksji miejscem o polsko-żydowskich relacjach. Powracając do kwestii ustawodawstwa zakazującego uboju rytualnego prezydent wyraził opinię, że szacunek dla tradycji religijnych musi dotyczyć wielu dziedzin i że w Polsce podobna ustawa, z bardzo wątpliwym uzasadnieniem, była uchwalona przed wojną.

Dziękując za spotkanie Prezydent podzielił się z zebranymi poglądem, że stosunki polsko-żydowskie dalej będą się pogłębiać i cechować emocjami, które są normalne dla dwóch niezwykle ze sobą związanych stron.

Poleć znajomemu