Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 27 października 2011

Spotkania Prezydenta RP z Marszałkami-Seniorami

Prezydent Bronisław Komorowski spotkał się z Marszałkiem-Seniorem Sejmu Józefem Zychem   |   Prezydent Bronisław Komorowski spotkał się z Marszałkiem-Seniorem Sejmu Józefem Zychem Prezydent Bronisław Komorowski spotkał się z Marszałkiem-Seniorem Sejmu Józefem Zychem Prezydent Bronisław Komorowski spotkał się z Marszałkiem-Seniorem Sejmu Józefem Zychem Prezydent Bronisław Komorowski spotkał się z Marszałkiem-Seniorem Sejmu Józefem Zychem Prezydent Bronisław Komorowski spotkał się z Marszałkiem-Seniorem Senatu Kazimierzem Kutzem Prezydent Bronisław Komorowski spotkał się z Marszałkiem-Seniorem Senatu Kazimierzem Kutzem Prezydent Bronisław Komorowski spotkał się z Marszałkiem-Seniorem Senatu Kazimierzem Kutzem

Prezydent Bronisław Komorowski spotkał się z Marszałkami-Seniorami Sejmu – Józefem Zychem i Senatu – Kazimierzem Kutzem. Prezydent wręczył akty powołania obu Marszałkom-Seniorom. Rozmowy dotyczyły organizacji inauguracyjnych posiedzeń obu izb. Zgodnie z Konstytucją RP, pierwsze posiedzenie Sejmu oraz Senatu zwołuje prezydent.


Pierwsze posiedzenie Sejmu odbędzie się 8 listopada o godz. 11.00, a posiedzenie Senatu tego samego dnia o godz. 17.00.

 

Bronisław Komorowski chce wygłosić przemówienia w obu izbach parlamentu. Prezydent mówił już wcześniej, że jego wystąpienie będzie dotyczyło najważniejszych wyzwań stojących przed Polską i nowym rządem.
 

Zobacz także: Prezydent formalnie zwołał posiedzenia Sejmu i Senatu Prezydent: Misję tworzenia nowego rządu powierzę Donaldowi Tuskowi

 

Regulamin Sejmu zakłada, że Marszałek-Senior, powołany przez Prezydenta RP spośród najstarszych wiekiem posłów, otwiera inauguracyjne posiedzenie izby i pełni funkcję do wyboru Marszałka Sejmu. Podczas pierwszego posiedzenia Sejmu poseł zajmuje miejsce na sali obrad Sejmu według rozdziału miejsc ustalonego przez Marszałka-Seniora. Marszałek-Senior przeprowadza złożenie ślubowania poselskiego oraz wybór Marszałka Sejmu.
 

Z kolei Regulamin Senatu przewiduje, że pierwsze posiedzenie tej izby otwiera Prezydent RP, który powołuje Marszałka-Seniora. Marszałek-Senior składa ślubowanie, powołuje spośród najmłodszych wiekiem senatorów trzech sekretarzy pierwszego posiedzenia, przy pomocy sekretarzy odbiera ślubowanie senatorskie oraz przeprowadza wybór Marszałka Senatu.

 

Poleć znajomemu