Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 21 października 2011

Prezydent: Kryzys w strefie euro to moment zwrotny

Prezydent wziął udział w konferencji pt. Ku większej integracji i stabilności Europy   |   Prezydent wziął udział w konferencji pt. Ku większej integracji i stabilności Europy Prezydent wziął udział w konferencji pt. Ku większej integracji i stabilności Europy Prezydent wziął udział w konferencji pt. Ku większej integracji i stabilności Europy Prezydent wziął udział w konferencji pt. Ku większej integracji i stabilności Europy Prezydent wziął udział w konferencji pt. Ku większej integracji i stabilności Europy (na zdj. Jerzy Buzek) Prezydent wziął udział w konferencji pt. Ku większej integracji i stabilności Europy

- Obecny kryzys w strefie euro to moment zwrotny w historii całej Unii Europejskiej, być może moment najtrudniejszy od początku procesu integracji - powiedział prezydent Bronisław Komorowski. Zaznaczył, że mimo wszystkich ułomności unia walutowa jest projektem wyjątkowym.


Prezydent wziął udział w konferencji pt. „Ku większej integracji i stabilności Europy: wyzwania dla strefy euro oraz Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej”.

 

Zobacz także: Odznaczenie dla Prezesa Europejskiego Banku Centralnego

 

Zdaniem Bronisława Komorowskiego, ustanowienie strefy euro, obszaru wspólnego pieniądza wewnątrz Unii Europejskiej było dalszym ważnym krokiem na drodze do ściślejszego integrowania się narodów Europy.
 

Zaznaczył jednak, że globalny kryzys finansowy uwypuklił mankamenty w organizacji instytucjonalnej i w funkcjonowaniu strefy euro oraz całej UE. - Zachwiana została stabilność strefy euro i boleśnie unaoczniły się braki w tej konstrukcji - ocenił prezydent.
 

- Niektóre rozwiązania instytucjonalne i zasady leżące u ich podstaw wymagają przeformułowania, inne bardziej rygorystycznego przestrzegania, jeszcze inne po prostu uzupełnienia - powiedział Bronisław Komorowski. Jednak, jak dodał, mając świadomość wszystkich ułomności w konstrukcji strefy euro, nie można zapominać, że na tle wcześniejszych przedsięwzięć integracyjnych, unia walutowa jest projektem absolutnie wyjątkowym.


W kontekście sukcesu wspólnej waluty prezydent wskazywał na stabilność cen, skuteczną walkę z inflacją, dodatkową wymianę handlową, wzrost gospodarczy oraz 14 mln nowych miejsc pracy.


Jednocześnie Bronisław Komorowski podkreślił, że strefa euro to także „projekt jutra” , dla krajów spoza strefy euro - jak Polska. - Nie chcemy stać bezczynnie z boku, czekając na zastąpienie złotego – euro. Pragniemy aktywnie brać udział w reformowaniu ustroju unii walutowej, uczestnicząc w Pakcie Euro Plus oraz aktywnie współkształtując nowe zasady zarządzania gospodarczego - powiedział.
 

Jednocześnie - zadeklarował prezydent - sami chcemy kontynuować politykę, która zapewni Polsce spełnienie warunków nominalnej i realnej konwergencji.

 

- Ważne, aby proces reform instytucjonalnych w UE był otwarty i aby prowadził ją do dalszej integracji - podkreślił Bronisław Komorowski. Wyraził też, przekonanie, że UE i strefa euro wykorzystają obecny kryzys do odważnych i dalekowzrocznych działań, które wzmocnią fundamenty integracji europejskiej i zadecydują o sukcesie Europy.
 

- Unia jest konstrukcją w nie mniejszym stopniu polityczną, co gospodarczą. Opartą na wspólnie posiadanych wartościach i na zasadzie wspólnej odpowiedzialności i solidarności jej państw członkowskich. Jest konstrukcją, dzięki której naturalne polityczne i gospodarcze konflikty interesów rozwiązują się w drodze negocjacji i wypracowywania kompromisu – podkreślał prezydent.

 

Poleć znajomemu