Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 10 października 2011

Prezydent przedłużył misję Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie

W poniedziałek 10 października 2011 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski, na wniosek Rady Ministrów, wydał postanowienie o przedłużeniu do 13 kwietnia 2012 r. okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu.

Zgodnie z postanowieniem, PKW ma liczyć do 2500 żołnierzy i pracowników wojska w Islamskiej Republice Afganistanu oraz 200 żołnierzy i pracowników wojska w odwodzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z możliwością ich krótkotrwałego użycia w Afganistanie, w przypadku wystąpienia zagrożenia dla PKW. Będzie to już X zmiana naszych sił w Afganistanie.

Wydane postanowienie uwzględnia skorygowaną długofalową strategię zawartą w dokumencie pt. „Kierunki zaangażowania Polski w Afganistanie w latach 2011-2014”, zaakceptowanym przez Prezesa Rady Ministrów. Zakłada on postulowaną przez Prezydenta RP stopniową zmianę charakteru misji i towarzyszącą jej redukcję kontyngentu, aż do całkowitego zakończenia udziału polskich żołnierzy w operacji do końca 2014 r. Strategia ta zgodna jest również ze strategią Sojuszu Północnoatlantyckiego dotyczącą Afganistanu, która została przyjęta na szczycie NATO w Lizbonie w listopadzie 2010 r.

Stopniowa zmiana charakteru misji i skuteczne przekazywanie stref odpowiedzialności wymagają przenoszenie wysiłku z działalności bojowej na szkoleniową oraz większego zaangażowania polskich cywilnych ekspertów w realizację projektów pomocowych. Nadal potrzebne będą wysiłki dyplomatyczne, aby proces przekazywania odpowiedzialności możliwie obiektywnie uwzględniał dystrykty prowincji Ghazni – strefy odpowiedzialności PKW. Jak wielokrotnie podkreślał Prezydent Bronisław Komorowski, stopniowa redukcja polskiego kontyngentu musi być prowadzona w sposób zapewniający minimalizowanie ryzyka dla bezpieczeństwa naszych żołnierzy.

 

Poleć znajomemu