Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 12 września 2011

Prezydent podpisał ustawę o języku migowym

Prezydent podpisał ustawę o języku migowym   |   Prezydent podpisał ustawę o języku migowym Prezydent podpisał ustawę o języku migowym

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w poniedziałek ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się. - Staramy się likwidować bariery, które utrudniają osobom z różnymi niesprawnościami udział w życiu społecznym - zapewnił prezydent.

 

- Jesteśmy zainteresowani - wszyscy jako społeczeństwo - tym, aby zapewnić, jak najszerszą partycypację w życiu społecznym, także w życiu politycznym np. przez akt wyborczy, wszystkich obywateli państwa.  Dlatego konsekwentnie staramy się od wielu lat likwidować bariery utrudniające uczestnictwo w szeroko pojętym życiu społecznym osób dotkniętych różnego rodzaju niesprawnościami - powiedział Bronisław Komorowski podpisując ustawę.

 

- Cieszę się, że mogę to zrobić publicznie, również dlatego, że wydaję się, że sprawą absolutnie zasadniczą jest kształtowanie wrażliwości w tych kwestiach na różnych poziomach funkcjonowania państwa i społeczeństwa - dodał.

 

 

Prezydent podkreślił, że bez tej wrażliwości i ustawa nic nie da, jeśli nie pójdą za nią konkretne działania konkretnych osób czujących wagę problemu. 

 

- Chciałem też serdecznie prosić organy administracji państwowej, samorządowej o wrażliwość w tej kwestii oraz o jak najszybsze i jak najlepsze wdrożenie rozwiązań prawnych, które w ustawie znalazły swój wyraz - zaznaczył Bronisław Komorowski. 

 

Zdaniem prezydenta, barier wobec osób niepełnosprawnych jest wokół nas więcej. Zaznaczył jednocześnie, że  jedną z nich udało się zlikwidować: z myślą o najbliższych wyborach parlamentarnych udało się wprowadzić rozwiązania, które dają szansę ludziom niepełnosprawnym uczestniczenia w procesach demokratycznych, poprzez szansę na głosowanie przez pełnomocnika, czy korespondencyjnie.

 

Podpisana przez prezydenta ustawa zakłada zapewnienie osobom niesłyszącym tłumacza języka migowego w kontaktach z organami administracji publicznej oraz udostępnianie im dokumentów w formie dla nich zrozumiałej. Chęć skorzystania z takiej pomocy należy zgłosić co najmniej trzy dni robocze wcześniej. Wyjątkiem są sytuacje nagłe.

Poleć znajomemu