Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 15 sierpnia 2011

Prezydent dziękuje żołnierzom i wskazuje wyzwania

Prezydent na głównych uroczystościach Święta Wojska Polskiego   |   Prezydent na głównych uroczystościach Święta Wojska Polskiego Prezydent na głównych uroczystościach Święta Wojska Polskiego Prezydent na głównych uroczystościach Święta Wojska Polskiego Prezydent na głównych uroczystościach Święta Wojska Polskiego Prezydent na głównych uroczystościach Święta Wojska Polskiego Prezydent na głównych uroczystościach Święta Wojska Polskiego Prezydent na głównych uroczystościach Święta Wojska Polskiego

Stajemy tu, by oddać hołd żołnierskiej krwi przelanej za Ojczyznę - mówił prezydent Bronisław Komorowski w czasie głównych uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego.

 

- Stajemy tu, by pokłonić się cieniom żołnierzy wszystkich polskich wojen i wszystkich polskich bitew. Bez ich ofiary nie byłoby Polski, także tej dzisiejszej - tej wolnej, suwerennej i demokratycznej - powiedział prezydent w czasie wystąpienia na Placu Piłsudskiego w Warszawie. 


Wyrazy hołdu i najwyższego szacunku prezydent złożył za poświęcenie i bohaterstwo żołnierzom 1920 roku, jak również kombatantom i weteranom wielu innych frontów i bitew. - Ich postawa to wzór do naśladowania dla naszych współczesnych Sił Zbrojnych. - Dzisiaj one ofiarnie służą ojczyźnie. Świadczy o tym najlepiej udział w niebezpiecznych misjach poza granicami kraju - dodał.

 

Bronisław Komorowski dodał, że Święto Wojska Polskiego to znakomita okazja, aby naszym Siłom Zbrojnym podziękować za to, jak dzisiaj służą Polsce, jakie ryzyka i wyzwania muszą udźwignąć. 

Zobacz także: Wystąpienie prezydenta z okazji Święta Wojska Polskiego

Zdaniem prezydenta, dzisiaj siły zbrojne są oceniane, w znacznej mierze, przez pryzmat dyskusji o przyczynach katastrofy smoleńskiej i poprzez ustalenia komisji Pana ministra Millera. - Katastrofa smoleńska ujawniła istotne słabości obecnego, kształtowanego przez długie lata, systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi - ocenił prezydent.

 

Jak dodał, konieczna jest integracja systemu kierowania i dowodzenia na szczeblu centralnym wokół trzech podstawowych funkcji: planowania strategicznego, dowodzenia bieżącego i dowodzenia operacyjnego. Zaznaczył ponadto, że konieczna jest odkładana od lat, a przewidziana wcześniej, reforma szkolnictwa wojskowego.

 

Prezydent zaznaczył, że w imię uczciwości, w imię prawidłowej oceny sytuacji trzeba przekazać, że cały szereg wniosków i zaleceń układających się w logiczny ciąg działań naprawczych zostało podjętych i wdrożonych w życie jeszcze przed ogłoszeniem raportu, od razu po dramacie katastrofy i to przez samą armię.

 

Prezydent podkreślał, że sprawy bezpieczeństwa i obronności powinny łączyć,  powinny być podejmowane i rozwiązywane ponad wszelkimi politycznymi i partyjnymi podziałami. I dodał, że bezpieczeństwo Ojczyzny i żołnierska służba nie mogą stać się elementem przetargowym jakiejkolwiek kampanii wyborczej, nie mogą być podporządkowane partyjnym interesom.

Zobacz także: Prezydent: wojsko to twarda, trudna służba Prezydent wręczył nominacje generalskie i odznaczenia państwowe

- Polska nowoczesna musi dysponować nowoczesną armią - mówił prezydent. Przypomniał, że przed wielu już laty, pełniąc funkcję Ministra Obrony Narodowej, gdy uruchamiał tzw. plan sześcioletni oznaczający podjęcie trudnych, czasami nawet bardzo trudnych reform w wojsku i wypełnienie przyjętych przez państwo polskie zobowiązań z tytułu uzyskania członkostwa w NATO powiedział: „znajdujemy się w punkcie zwrotnym. Albo opracujemy program etapowej naprawy Sił Zbrojnych RP albo oddamy się złudzeniom, że nastąpi cud. Ta druga droga mnie nie interesuje”.  - Po przeszło 10 latach to stwierdzenie, w moim przekonaniu, jest nadal aktualne - ocenił Bronisław Komorowski.

 

Zaznaczył, że z tego punktu widzenia bardzo wysoko ocenia śmiałą decyzję o przejściu z armii opartej o przymusowy pobór na armię zawodową. - Należy jednak pamiętać, że na pełną profesjonalność sił zbrojnych musi złożyć się wiele elementów, w tym zawodowy żołnierz, nowoczesne uzbrojenie, perfekcyjne wyszkolenie i nowoczesne dowodzenie - powiedział prezydent.

Według niego, w tych obszarach lokują się więc główne wyzwania, przed którymi stanął nowy Minister Obrony Narodowej. Zadeklarował,  że podejmując te wyzwania minister może liczyć na pełne wsparcie i zaangażowanie Prezydenta – Zwierzchnika Sił Zbrojnych.

 

Poleć znajomemu