Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 13 czerwca 2011

Projekt ustawy o cyberbezpieczeństwie przesłany do Sejmu

Korzystając z prawa do inicjatywy ustawodawczej, prezydent Bronisław Komorowski skierował w piątek 10 czerwca do Marszałka Sejmu RP projekt ustawy o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

Głównym celem przedłożonej Sejmowi ustawy jest wprowadzenie do porządku prawnego kategorii cyberprzestrzeni, jako jednego z ważniejszych elementów bezpieczeństwa narodowego. Projektowane regulacje dotyczą uwzględnienia problematyki związanej z bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni w działaniach państwa w sytuacjach szczególnych zagrożeń, wymagających wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych.

Dodatkowo, projekt zwiera prawne rozwinięcie kategorii „zewnętrznego zagrożenia państwa” oraz dostosowuje brzmienie pojęcia „działań terrorystycznych” do zapisów Kodeksu karnego, definiującego przestępstwo o charakterze terrorystycznym.

Podkreślić warto, że ujęte w projekcie rozwiązania wkomponowują się w przygotowywany przez Radę Ministrów „Rządowy Program Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2011-2016”, stanowiąc jego ważne uzupełnienie.
 

Pliki do pobrania

Poleć znajomemu