Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 9 maja 2011

Prezydent spotkał się z najważniejszymi dowódcami NATO

Prezydent spotkał się z najważniejszymi dowódcami NATO

W poniedziałek 9 maja br. Prezydent RP Bronisław Komorowski spotkał się z najważniejszymi dowódcami strategicznymi Sojuszu Północnoatlantyckiego: admirałem Giampaolo Di Paola – przewodniczącym Komitetu Wojskowego NATO, admirałem Jamesem Stavridisem – naczelnym dowódcą NATO ds. operacji oraz generałem Stéphanem Abrialem – naczelnym dowódcą NATO ds. transformacji.

Głównym tematem rozmów była wojskowa implementacja postanowień nowej koncepcji strategicznej NATO, przyjętej na szczycie Sojuszu w Lizbonie w listopadzie 2010 r. W tym kontekście Prezydent Bronisław Komorowski wskazywał na nasze przywiązanie do podstawowej, obronnej funkcji Sojuszu opartej na art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego. Stąd też wynika polskie zainteresowanie wiarygodnością planów ewentualnościowych, prowadzeniem ćwiczeń sojuszniczych na ten temat z udziałem wojsk oraz realizacją kolejnych zadań w ramach Programu Inwestycji NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP). W trakcie spotkania omówiono także ekspedycyjne zaangażowanie Sojuszu, w tym głównie w misji ISAF w Afganistanie. W tym kontekście podkreślono konieczność zapewnienia w procesach transformacji NATO równowagi między zdolnościami do obrony terytoriów państw członkowskich i możliwościami ekspedycyjnymi.

 

Podczas spotkania w Belwederze Prezydent RP Bronisław Komorowski odznaczył – kończącego służbę w strukturach NATO – admirała Jamesa Stavridisa Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to wyraz uznania i podziękowania za jego wkład w umacnianie NATO oraz wsparcie strategicznych interesów Polski w Sojuszu, w tym m.in. opracowanie dla naszego kraju sojuszniczych planów ewentualnościowych.

 

Wizyta trzech najważniejszych dowódców sojuszniczych związana jest z odbywającym się w dniach 9-11 maja 2011 r. w Akademii Obrony Narodowej natowskim ćwiczeniem studyjno-seminaryjnym Allied Reach 2011, którego organizatorem jest naczelny dowódca Połączonych Sił Zbrojnych NATO w Europie – admirał James Stavridis.

 

Wątkiem przewodnim tegorocznego seminarium jest lizboński szczyt NATO, jego konsekwencje wojskowe i plany na przyszłość. Ćwiczenie stwarza okazję do zidentyfikowania i przedyskutowania wyzwań, jakie stoją przed Sojuszem w działaniach zmierzających do wdrożenia w życie zapisów strategii w wymiarze wojskowym.

 

Poleć znajomemu