Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 11 maja 2011

Szef BBN o stanowisku Prezydenta RP ws. ustawy o utworzeniu Akademii Lotniczej

Jednym z punktów środowego wspólnego posiedzenia Sejmowych Komisji Obrony Narodowej oraz Edukacji, Nauki i Młodzieży było rozpatrzenie wniosku prezydenta o ponowne rozpatrzenie przez Sejm ustawy z 25 lutego 2011 r. o utworzeniu Akademii Lotniczej w Dęblinie.

Prezentując stanowisko Prezydenta RP szef BBN minister Stanisław Koziej zwracał uwagę na potrzebę systemowej konsolidacji całego szkolnictwa wojskowego, które obecnie jest zbytnio rozproszone, a studenci wojskowi stanowią w nim zaledwie 10 proc. wszystkich studiujących. Jak podkreślał gen. Koziej, potencjał dydaktyczny szkolnictwa wojskowego jest jedynie w ok. 25 proc. wykorzystywany bezpośrednio na potrzeby Sił Zbrojnych.

Szef BBN zaznaczył, że tworzenie kolejnej akademii utrwali ten niekorzystny stan i będzie działaniem antykonsolidacyjnym. Jak mówił, z punktu widzenia potrzeb Sił Zbrojnych, czy wręcz narodowych interesów bezpieczeństwa takie działanie będzie w efekcie szkodziło jakości przygotowania kadr oficerskich w wyniku marginalizacji zainteresowania uczelni problematyką szkolenia stricte wojskowego. Zaznaczył, że o wiele bardziej pożądane byłyby zabiegi o stworzenie na bazie Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie międzynarodowego centrum szkolenia lotniczego, niż powstanie kolejnej lokalnej uczelni o statusie akademii.
 

Więcej, w tym pełny tekst wystąpienia gen. Kozieja, na stronie www.bbn.gov.pl
 

Poleć znajomemu