Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 24 marca 2011

Posiedzenie RBN nt. bezpieczeństwa energetycznego

Posiedzenie RBN w siedzibie BBN
Posiedzenie RBN w siedzibie BBN
Posiedzenie RBN w siedzibie BBN
Posiedzenie RBN w siedzibie BBN
Posiedzenie RBN w siedzibie BBN

W czwartek w siedzibie BBN miało miejsce spotkanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego poświęcone bezpieczeństwu energetycznemu. W oświadczeniu po posiedzeniu RBN prezydent stwierdził, że spotkanie upewniło go w kwestii postępu, jaki dokonał się w zakresie bezpieczeństwa energetycznego rozumianego jako gwarancje posiadania dostępu do odpowiednich źródeł energii i zasobów. Jak podkreślił, z jednej strony jest to wynikiem postępu integracji europejskiej i łączenia ze sobą systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu, ropy naftowej, a także budową interkonektorów na granicach, z drugiej efektem zaawansowanej inwestycji w gazoport w Świnoujściu.

 

W ocenie prezydenta ważne jest, by bezpieczeństwo energetyczne było postrzegane również przez pryzmat cen energii wytwarzanej i sprowadzanej ewentualnie do Polski.  Jak zaznaczył otrzymał zapewnienie, że wydarzenia w Afryce , a szczególnie w Libii nie grożą bezpośrednio - istotnym, skutkującym negatywnie dla polskiego przemysłu czy polskiej energetyki ograniczeniem dostaw. - Natomiast ma to niewątpliwie negatywny wpływ na wzrost cen ropy naftowej i ropopochodnych produktów nie tylko w Polsce, ale i w Europie - mówił prezydent.

W oświadczeniu Bronisław Komorowski poruszył także kwesti przyszłości polskiej energetyki jądrowej. Prezydent zapowiedział, że w przyszłym tygodniu w Sejmie będzie miała miejsce debata nad pakietem projektów ustaw rządowych w tej kwestii. Dodał, że sposób prowadzenia debaty i jej przebieg nie pozostanie bez wpływu na jego późniejsze decyzje w tej sprawie.

Bronisław Komorowski nie wykluczył, że na kolejne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego zostaną zaproszeni eksperci, by członkowie RBN mogli zadawać pytania i uzyskiwać odpowiedzi nt. energii jądrowej. Jak powiedział, to ważny problemem, przed którym obecnie stajemy wszyscy. - Jest pytanie, czy lepiej mieć elektrownie jądrowe w Polsce, podporządkowane normom, które ustala państwo polskie, systemowi kontroli państwa polskiego, czy też elektrownie budowane według innych zasad, bez możliwości realnego kontrolowania tuż przy granicach państwa polskiego, na co się po prostu zanosi. Mam nadzieję, że to pytanie będzie obecne także w debacie publicznej w Sejmie – mówił prezydent.

Poinformował, że na spotkaniu poruszony został także problem gazu łupkowego i perspektyw z nim związanych. Podkreślił, że kwestie te należy rozpatrywać nie tylko w perspektywie bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale także jako szansę na szybszy rozwój gospodarczy kraju i wpływy do budżetu państwa.

Pytany o możliwe referendum ws. elektrowni atomowych, prezydent powiedział, że w czasie spotkania ten temat nie został poruszony. Wspomniał, że wychodząc z posiedzenia otrzymał od przewodniczącego Napieralskiego list, gdzie – jak sądzi – mogą znajdować się informacje o motywacjach, którymi ws. referendum kieruje się Sojusz Lewicy Demokratycznej.

Poproszony o komentarz ws. takiej ewentualności, prezydent podkreślił, że nie wolno w atmosferze uzasadnionych obaw w związku z wydarzeniami w Japonii, próbować rozstrzygać kwestie strategicznie ważne na wiele lat dla Polski. – Ja opowiadam się w tej chwili za debatą. Chciałbym, żeby to była debata jak najbardziej merytoryczna, jak najmniej polityczna. Zobaczymy, jak przebiegnie debata w Sejmie – powiedział prezydent dodając, że jedną ze ścieżek dochodzenia do referendum jest zgłoszenie przez partię polityczną lub klub odpowiedniego wniosku w Sejmie.

Prezydent poinformował także, że zamierza zaprosić do uczestnictwa w Radzie szefową nowej partii – Polska Jest Najważniejsza, jeżeli będzie to możliwe już od następnego posiedzenia.
 

Poleć znajomemu