Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 2 marca 2011

Prezydent spotkał się z Prezydium Senackiej Komisji Obrony Narodowej

Spotkanie prezydenta z Prezydium Senackiej Komisji Obrony Narodowej

Na wniosek Senackiej Komisji Obrony Narodowej Prezydent RP Bronisław Komorowski spotkał się w środę w Pałacu Prezydenckim z Prezydium Komisji.

Podczas rozmowy omówione zostały priorytetowe dla bezpieczeństwa Polski kierunki Nowej Koncepcji Strategicznej NATO, polityczne i militarne uwarunkowania udziału Sił Zbrojnych RP w operacji wojskowej NATO w Afganistanie oraz plany rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Podkreślono fakt uwzględnienia w strategii sojuszniczej podstawowych priorytetów polskiego bezpieczeństwa, w tym znaczenia obrony kolektywnej na podstawie art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego, wraz z mechanizmami implementacyjnymi w postaci planów ewentualnościowych oraz ćwiczeń i manewrów wojskowych.

Ponadto zgodzono się, że polska strategia wobec Afganistanu powinna być realizowana w ramach strategii sojuszniczej, z uwzględnieniem stopniowego przekształcania operacji bojowej w misję szkoleniową do końca 2012 roku i ostatecznego jej zakończenia w roku 2014.

Uczestnicy spotkania, omawiając priorytety rozwoju Sił Zbrojnych RP, zwrócili szczególną uwagę na potrzebę reformy systemu dowodzenia, konsolidacji organizacyjnej wojska oraz racjonalizacji wydatków budżetowych, w tym przeznaczanych głównie na modernizację techniczną (np. ustanowienie wieloletnich programów modernizacyjnych z ustawowym umocowaniem ich budżetowania).

W spotkaniu uczestniczyli:
Prezydent RP Bronisław Komorowski
szef BBN minister Stanisław Koziej
przewodniczący komisji Maciej Klima
zastępca przewodniczącego Andrzej Owczarek
zastępca przewodniczącego Henryk Górski
 

Poleć znajomemu