Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 26 stycznia 2011

Prezydent spotkał się z prezydium Sejmowej Komisji Obrony Narodowej

Spotkanie prezydenta Bronisława Komorowskiego z Prezydium Sejmowej Komisji Obrony Narodowej
Spotkanie prezydenta Bronisława Komorowskiego z Prezydium Sejmowej Komisji Obrony Narodowej
Spotkanie prezydenta Bronisława Komorowskiego z Prezydium Sejmowej Komisji Obrony Narodowej

W środę, 26 stycznia br. Prezydent RP Bronisław Komorowski przyjął w Pałacu Prezydenckim Prezydium Sejmowej Komisji Obrony Narodowej (SKON).


W spotkaniu uczestniczyli: przewodniczący SKON Stanisław Wziątek, zastępca przewodniczącego SKON Mieczysław Łuczak, Czesław Mroczek oraz szef BBN minister Stanisław Koziej.


Na początku Prezydent RP wręczył przewodniczącemu SKON Stanisławowi Wziątkowi akt powołania do Zespołu Doradczo-Konsultacyjnego Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego.


W tym kontekście, w dyskusji podkreślono szczególnie istotną rolę Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego, jako przedsięwzięcia, które powinno dokonać diagnozy stanu bezpieczeństwa państwa i zaproponować strategiczne kierunki jego doskonalenia.


Zakłada się zakończenie fazy studyjnej SPBN do końca 2011 roku oraz sformułowanie – na początku roku 2012 – syntezy wniosków wraz z systemowymi rekomendacjami realizacyjnymi. Wyniki SPBN powinny stanowić podstawę do opracowania wieloletnich programów doskonalenia poszczególnych sektorów bezpieczeństwa narodowego, w tym także nakreślić priorytety wieloletniego programu rozwoju Sił Zbrojnych RP.


Podczas spotkania omówiono również kwestię naszego zaangażowania w misję w Afganistanie, podkreślając konieczność konsekwentnej realizacji polskiej strategii. Zgodnie z nią zakłada się zakończenie misji bojowej w 2012 roku oraz zakończenie całej operacji wojskowej w 2014 roku. W tym kontekście, już w pierwszej połowie 2011 roku powinna się rozpocząć redukcja liczebności Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie.


Ponadto, rozmawiano o priorytetach polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, związanych z wspólną polityką bezpieczeństwa i obrony.
 

Poleć znajomemu