Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 21 stycznia 2011

Prezydent o priorytetach polskiej polityki zagranicznej

Noworoczne spotkanie Prezydenta RP i Małżonki z Korpusem Dyplomatycznym   |   Noworoczne spotkanie Prezydenta RP i Małżonki z Korpusem Dyplomatycznym Noworoczne spotkanie Prezydenta RP i Małżonki z Korpusem Dyplomatycznym Noworoczne spotkanie Prezydenta RP i Małżonki z Korpusem Dyplomatycznym Noworoczne spotkanie Prezydenta RP i Małżonki z Korpusem Dyplomatycznym Noworoczne spotkanie Prezydenta RP i Małżonki z Korpusem Dyplomatycznym Noworoczne spotkanie Prezydenta RP i Małżonki z Korpusem Dyplomatycznym Noworoczne spotkanie Prezydenta RP i Małżonki z Korpusem Dyplomatycznym Noworoczne spotkanie Prezydenta RP i Małżonki z Korpusem Dyplomatycznym Noworoczne spotkanie Prezydenta RP i Małżonki z Korpusem Dyplomatycznym Noworoczne spotkanie Prezydenta RP i Małżonki z Korpusem Dyplomatycznym Noworoczne spotkanie Prezydenta RP i Małżonki z Korpusem Dyplomatycznym Noworoczne spotkanie Prezydenta RP i Małżonki z Korpusem Dyplomatycznym Noworoczne spotkanie Prezydenta RP i Małżonki z Korpusem Dyplomatycznym Noworoczne spotkanie Prezydenta RP i Małżonki z Korpusem Dyplomatycznym Noworoczne spotkanie Prezydenta RP i Małżonki z Korpusem Dyplomatycznym Noworoczne spotkanie Prezydenta RP i Małżonki z Korpusem Dyplomatycznym Noworoczne spotkanie Prezydenta RP i Małżonki z Korpusem Dyplomatycznym Noworoczne spotkanie Prezydenta RP i Małżonki z Korpusem Dyplomatycznym Noworoczne spotkanie Prezydenta RP i Małżonki z Korpusem Dyplomatycznym Noworoczne spotkanie Prezydenta RP i Małżonki z Korpusem Dyplomatycznym Noworoczne spotkanie Prezydenta RP i Małżonki z Korpusem Dyplomatycznym Noworoczne spotkanie Prezydenta RP i Małżonki z Korpusem Dyplomatycznym Noworoczne spotkanie Prezydenta RP i Małżonki z Korpusem Dyplomatycznym

Prezydent Bronisław Komorowski liczy na kontynuowanie trudnego dialogu z Rosją, pomimo - jak powiedział podczas piątkowego spotkania z dyplomatami - pojawiających się różnic w ocenie przyczyn katastrofy smoleńskiej. Zapewnił też o determinacji Polski w sprawie naszej prezydencji w UE.

 

W piątek w Pałacu Prezydenckim odbyło się tradycyjne noworoczne spotkanie prezydenta z korpusem dyplomatycznym. Była to pierwsza okazja - po objęciu urzędu przez Bronisława Komorowskiego - do rozmowy w tak szerokim gronie z dyplomatami akredytowanymi w Polsce.

 

- Dialog i bliższa współpraca zaczęły nadawać dobry ton naszym kontaktom z Rosją - powiedział prezydent. Symbolem tego była - według Komorowskiego - grudniowa wizyta prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa w Polsce.

 

- Dała ona nadzieję na otwarcie nowej karty w stosunkach polsko-rosyjskich. Liczę na kontynuację tego trudnego dialogu, mimo pojawiających się obecnie istotnych trudności w związku z odmiennym punktem widzenia, odmienną oceną obu państw w kwestii przyczyn i przebiegu katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem - podkreślił prezydent.

 

Odnosząc się do relacji Polski z Białorusią Bronisław Komorowski powiedział: Jako człowiek "Solidarności" nie mogę nie wyrazić w tym miejscu pragnienia, aby sąsiadujący z Polską naród białoruski mógł, drogą demokracji oraz podstawowych praw i swobód obywatelskich, budować swoją pomyślność i należne mu miejsce w Europie.

 

Prezydent podkreślił, że jako kraj, którego wschodnia granica jest zarazem granicą UE, "z niesłabnącą uwagą i życzliwością kierujemy spojrzenie ku Wschodowi".

 

- Chcemy w istotny sposób uczestniczyć w kształtowaniu unijnej polityki wschodniej - zapewnił. - Zależy nam na stałym rozwijaniu współpracy i dobrych kontaktach z Ukrainą i innymi naszymi bliższymi i dalszymi wschodnimi sąsiadami, objętymi m.in. inicjatywą Partnerstwa Wschodniego. Inicjatywie tej przyświeca zbliżenie państw Europy Wschodniej z UE poprzez polityczne stowarzyszenie i postępującą integrację gospodarczą - mówił Bronisław Komorowski.

 

- W nowy rok Polska wkracza z nadzieją. W ramach współpracy międzynarodowej Polsce przypadają szczególne zadania w tym roku. 1 lipca 2011 r. Rzeczpospolita obejmie po raz pierwszy półroczne przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej"- zaznaczył  Bronisław Komorowski.

 

Prezydent zapewnił, że Polska jest zdeterminowana, by prezydencja Polski w UE była nie tylko sprawna, ale także znacząca.

 

Jak mówił, prezydencja będzie dla Polski wyzwaniem z kilku powodów: Przede wszystkim, dlatego, że rząd RP będzie ją sprawował po raz pierwszy, a także, dlatego, że będzie realizowana w okresie wciąż kształtującej się praktyki wynikającej z postanowień Traktatu z Lizbony. Polska prezydencja to szansa na nasz wkład w pogłębienie integracji europejskiej i zainicjowanie wspólnych działań w duchu otwartości i solidarności - podkreślił prezydent.

 

Bronisław Komorowski zaznaczył, że Polska chce, aby UE "była silnym, sprawnym i spójnym organizmem". - Chcemy, aby angażowała się w szukanie skutecznych rozwiązań problemów wspólnych dla Europy i wspólnych dla świata, jako całości. Koniecznym elementem budowania międzynarodowej podmiotowości i tożsamości UE i odpowiedzią na zmiany w jej otoczeniu jest rozwój Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Chcemy pogłębienia współpracy między UE a Stanami Zjednoczonymi i NATO w tym zakresie. Będzie to jednym z priorytetów polskiej prezydencji w UE - mówił prezydent.

 

1, 2, NASTĘPNA
Poleć znajomemu