Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 11 stycznia 2011

Prezydent: Różnorodność wzbogaca wszystkich

Noworoczne spotkanie w Pałacu Prezydenckim ze społecznością prawosławną
Noworoczne spotkanie w Pałacu Prezydenckim ze społecznością prawosławną
Noworoczne spotkanie w Pałacu Prezydenckim ze społecznością prawosławną

- Różnorodność wzbogaca nas wszystkich - powiedział we wtorek prezydent Bronisław Komorowski podczas noworocznego spotkania ze społecznością prawosławną w Pałacu Prezydenckim. W uroczystości wziął udział prawosławny metropolita warszawski i całej Polski abp. Sawa.

Prezydent podkreślił, że ogromna, wspaniała spuścizna historii, w której mieści się także historia polskiego prawosławia, jest czymś niesłychanie istotnym z punktu widzenia tego, co dzisiaj dzieje się w Polsce i z punktu widzenia tego, co dzieje się w całej Europie.

Według prezydenta wielokonfesyjność, wielojęzykowość, wielokulturowość są wspólnym dziedzictwem z przeszłości Rzeczypospolitej wielonarodowościowej, ale także wspólnym wianem, które wnosimy w trwające obecnie procesy integrowania się Europy i świata. Zdaniem Bronisława Komorowskiego w tym integrowaniu się musi być miejsce na wzajemne zainteresowania, na wzajemną życzliwość, na wzajemny szacunek - szacunek dla odmienności.

Odnosząc się do społeczności prawosławnej prezydent powiedział, że ma świadomość, iż spotyka się z obywatelami państwa polskiego, którzy dobrze i wiernie służą, tak jak cała społeczność, ojczyźnie. Dodał, że jest to pierwsze tego rodzaju spotkanie; liczy na kolejne, nie tylko w Pałacu Prezydenckim, ale również na Grabarce lub w innych ważnych miejscach dla społeczności prawosławnej.

Prezydent życzył społeczności prawosławnej jak najwięcej satysfakcji ze zmieniającej się ojczyzny, radości i poczucia tego, że wszyscy razem przynależymy do czegoś wielkiego, czegoś pięknego, co nazywa się małą ojczyzną i wielką ojczyzną - tą, która nie zginęła.

Abp Sawa podziękował prezydentowi za zaproszenie. Podkreślił, że społeczność prawosławna przyjęła je jak wydarzenie historyczne. - Rodzi ono i utwierdza w nas zaufanie do państwa i jego naczelnych władz - zaznaczył.

Abp Sawa przedstawił też w skrócie historię prawosławia na ziemiach polskich, podkreślając, że Kościół prawosławny cechowała tolerancja religijna i poszanowanie bogactwa narodowego obywateli. Hierarcha prawosławny podkreślił też, że z głosem polskiego prawosławia liczą się dzisiaj Kościoły prawosławne i nie tylko.

Zaznaczył, że obecnie współpraca Kościoła prawosławnego z władzami państwowymi, a także z Kościołem katolickim i innymi Kościołami chrześcijańskimi układa się pomyślnie. - Ustawa o stosunku państwa do Kościoła prawosławnego, pierwsza tego rodzaju w historii Rzeczpospolitej stanowi podstawę do regulacji różnych przejawów życia kościelnego i poprawia współpracę z władzami państwowymi - podkreślił.

Prawosławny hierarcha wyraził też nadzieję, że zostanie rozwiązany problem lokalizacji i budowy bardzo potrzebnej nowej świątyni prawosławnej na warszawskim Ursynowie.

Abp Sawa złożył życzenia noworoczne parze prezydenckiej. Wyraził nadzieję, że spotkanie to stanie się impulsem do jeszcze lepszych stosunków i wzajemnego zaufania. Prezydent otrzymał w darze od społeczności prawosławnej kopię ikony Matki Boskiej na Grabarce.

Uczestnicy spotkani zaśpiewali parze prezydenckiej "Mnogaja leta", "Sto lat", kilka kolęd prawosławnych i polską kolędę "Wśród nocnej ciszy".(PAP)

Poleć znajomemu