Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 5 listopada 2010

Prezydent podpisał ustawę o Najwyższej Izbie Kontroli

Prezydent Bronisław Komorowski

W dniu 15 lutego 2010 r. Prezydent RP śp. Lech Kaczyński wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego, w trybie art. 122 ust. 3 Konstytucji (kontrola prewencyjna), z wnioskiem o zbadanie zgodności art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, dodającego w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli art. 7a-7d z art. 2 i art. 202 Konstytucji. Zakwestionowane przepisy wprowadzają możliwość przeprowadzenia na polecenia Marszałka Sejmu audytu zewnętrznego w NIK.

W wyniku ponownej analizy omawianej ustawy pod kątem jej zgodności z Konstytucją, Prezydent RP Bronisław Komorowski cofnął powyższy wniosek, wnosząc jednocześnie o umorzenie postępowania w sprawie.

Trybunał Konstytucyjny postanowieniem z dnia 18 października 2010 r. (sygn. akt Kp 1/10), na skutek cofnięcia wniosku, umorzył postępowanie.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski podpisał ustawę w dniu 3 listopada 2010 r.

Podpisana ustawa ma na celu dostosowanie niektórych rozwiązań ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli do przepisów Konstytucji RP oraz uproszczenie, skrócenie czasu trwania i uczynienie postępowania kontrolnego bardziej przejrzystym oraz przyjaznym dla podmiotów kontrolowanych
 

Lista ustaw podpisanych przez Prezydenta RP w listopadzie 2010 r.

Poleć znajomemu