Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 21 października 2010

Min. Dziekoński: Na grudniowym Forum Debaty Publicznej prezydent przedstawi propozycje dot. samorządu

Prezydent Bronisław Komorowski 1 grudnia przedstawi propozycje zmierzające do modernizacji funkcjonowania samorządu terytorialnego; stanie się to na spotkaniu Forum Debaty Publicznej w Warszawie - zapowiedział w czwartek sekretarz stanu w prezydenckiej kancelarii Olgierd Dziekoński. Zobacz także: Odznaczenia z okazji XX-lecia samorządu terytorialnego w Polsce


Na grudniowym Forum Debaty Publicznej z udziałem prezydenta i jego doradców zostaną zaprezentowane propozycje uregulowań w kwestiach: jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do samorządu terytorialnego, wysłuchania obywatelskiego, inicjatywy uchwałodawczej grup obywateli oraz zmian w systemie finansowania organów samorządu terytorialnego - poinformował minister Dziekoński.


Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta spotkał się w czwartek w Kielcach ze zgromadzeniem ogólnym Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Reprezentował tam prezydenta Komorowskiego, który odwołał swój przyjazd do Kielc z powodu konsultacji z przedstawicielami partii, dotyczących wydarzeń w Łodzi.


Nawiązując do spotkania Bronisława Komorowskiego ze Związkiem Województw RP 7 października przypomniał, że prezydentowi chodzi o wypracowanie takich zmian ustrojowych, które by "w sposób ewolucyjny, lecz istotny", wpłynęły na zdolność współpracy między poszczególnymi rodzajami samorządu terytorialnego, a ponadto zwiększyły efektywność obywatelskiego udziału w rządzeniu.


Minister zaznaczył, że szczególnym wyzwaniem jest zapewnienie dobrych relacji pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi. W nowym kształcie polityki spójności "inspiratorem i gwarantem" tych relacji powinien być samorząd wojewódzki, zobowiązany do pilnowania zrównoważonego rozwoju regionu; chodzi po prostu o tworzenie obywatelom jednakowych szans życiowych, niezależnie od miejsca ich zamieszkania - tłumaczył Dziekoński.


Podczas czwartkowego spotkania Olgierd Dziekoński udekorował 11 działaczy Związku Województw RP wysokimi odznaczeniami państwowymi przyznanymi przez prezydenta. Najwyższe - Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski - wręczył przewodniczącemu sejmiku podlaskiego Mieczysławowi Bagińskiemu.


Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczy w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, uzgodnieniach legislacyjnych Sejmu i Senatu oraz kieruje w różnych sprawach do parlamentu swoje wspierające lub krytyczne stanowisko. Zgromadzenie ogólne związku to 64 delegatów-reprezentantów 16 województw - po czterech z każdego z nich - w osobach: marszałka, przewodniczącego sejmiku oraz dwóch delegatów o statusie radnego.


Pod koniec września prezydent zapowiedział powołanie Forum Debaty Publicznej "Samorząd dla Polski". Prace Forum zainaugurowano na początku października. Ich koordynatorami zostali m.in. współtwórcy reformy samorządowej, profesorowie Jerzy Regulski i Michał Kulesza.

 

(PAP)
 

Poleć znajomemu