Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 21 października 2010

Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta RP

Prezydent Bronisław Komorowski

Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa wprowadza modyfikacje dotyczące godzin głosowania w lokalach wyborczych (dotychczasową regulację o głosowaniu między 6.00 a 20.00 zastępuje przepis o głosowaniu między godziną 8.00 a 22.00). Ustawa określa również zasadę postępowania w lokalach wyborczych, zgodnie z którą zagłosować będą mogli wszyscy wyborcy, którzy o godzinie 22.00 znajdą się w lokalu wyborczym i do tego momentu nie oddadzą głosu.


Dnia 6 października 2010 roku prezydent Bronisław Komorowski skorzystał z prawa wycofania wniosku z Trybunału Konstytucyjnego w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Wniosek ten, złożony przez byłego Prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego, znajdował się na etapie poprzedzającym wyznaczenie daty rozprawy przez Trybunał Konstytucyjny. Zarzuty dotyczyły jedynie trybu uchwalenia ustawy, czyli dopuszczalności zmiany ordynacji na kilka miesięcy przed planowanymi wyborami prezydenckimi. W związku z przeprowadzeniem wyborów prezydenckich w dniu 20 czerwca 2010 r. zgodnie z dotychczasowymi zasadami, wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej okazał się nieaktualny. Zobacz także: Prezydent wycofuje dwa wnioski z TK


Postanowieniem z dnia 13 października br. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie umorzył postępowanie na skutek cofnięcia wniosku. Postanowienie to zostało doręczone prezydentowi 15 października br., co dało podstawy do złożenia podpisu pod ustawą.
 

Poleć znajomemu