Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 8 października 2010

Prezydent wycofuje dwa wnioski z TK

Prezydent Bronisław Komorowski

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski podjął decyzję o wycofaniu z Trybunału Konstytucyjnego dwóch wniosków złożonych przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego kwestionujących konstytucyjność ustaw.
 
Pierwszy z wycofanych wniosków dotyczył zbadania zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta RP wprowadzającej modyfikacje dotyczące godzin głosowania w lokalach wyborczych  (dotychczasowy zapis o głosowaniu między 6.00 a 20.00 zastępuje zapis o głosowaniu między godziną 8.00 a 22.00). Ustawa określa również zasadę postępowania w lokalach wyborczych, zgodnie z którą zagłosować będą mogli wszyscy wyborcy, którzy o godzinie 22.00 znajdą się w lokalu wyborczym i do tego momentu nie oddadzą głosu. Zarzuty dotyczyły jedynie trybu uchwalenia ustawy, czyli dopuszczalności zmiany ordynacji na kilka miesięcy przed planowanymi wyborami prezydenckimi. W obecnej sytuacji te argumenty są już nieaktualne.
 
Drugi z wniosków dotyczył zbadania zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izby Kontroli obejmującej NIK audytem zewnętrznym przeprowadzanym na zlecenie Marszałka Sejmu. Zarówno w ocenie Sejmu, jak i Prokuratora Generalnego, których opinii zasięgnął Trybunał Konstytucyjny, przepis ten nie narusza Konstytucji RP ani niezależności NIK. Nowelizacja ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli została przygotowana w związku z koniecznością dostosowania niektórych jej rozwiązań do przepisów Konstytucji oraz w związku z potrzebą uproszczenia i skrócenia czasu trwania postępowania kontrolnego. Wejście ustawy w życie uczyni postępowanie kontrolne bardziej przejrzystym.
 
Prezydent skorzystał z prawa wycofania wniosków z Trybunału w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Wnioski te znajdują się na etapie poprzedzającym wyznaczenie daty rozprawy przez Trybunał Konstytucyjny.
 

Poleć znajomemu