Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 17 września 2010

Grunwald i Stargard Szczeciński pomnikami historii

Grunwald (fot. KOBiDZ)
Stargard Szczeciński  (fot. KOBiDZ)

Grunwald – Pole Bitwy

 

Grunwald – Pole Bitwy uznany został za pomnik historii rozporządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 17 września 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 184 poz. 1235).

 

Pole grunwaldzkie upamiętnia jedną z największych średniowiecznych bitew w historii Polski i Europy rozegraną 15 lipca 1410 r. W starciu tym, wojska polsko-litewskie pod wodzą króla Władysława Jagiełły pokonały rycerzy Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie wspomaganych przez rycerstwo zachodnioeuropejskie, dowodzonych przez wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena. Zwycięstwo pod Grunwaldem nabrało symbolicznego wymiaru i stało się wartością niezwykle trwale zapisaną w świadomości wielu pokoleń Polaków.

 

Więcej na stronie Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków.

 

Stargard Szczeciński - dwa obiekty

 

Kolejnym rozporządzeniem prezydenta (Dz.U. 2010 nr 184 poz. 1236) za pomniki historii uznane zostały zespół kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Świata oraz średniowieczne mury obronne Stargardu Szczecińskiego.

 

Te dwa najcenniejsze zabytki Stargardu Szczecińskiego należą równocześnie do najwybitniejszych osiągnięć sakralnej i obronnej gotyckiej sztuki budowlanej Pobrzeża Bałtyku. Charakteryzują się bogactwem rozwiązań architektonicznych, rozmachem realizacji oraz walorami krajobrazowymi.

  • Kościół p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Świata wraz z tzw. zespołem plebanii

Jest to jeden z najwybitniejszych przykładów hanzeatyckiej fary łączącej tradycje gotyku francuskiego z ceglanym materiałem budowli. Wprowadzony do wystroju elewacji motyw ostrołukowej białej blendy wypełnionej ceglanymi podziałami, tzw. blendy stargardzkiej, znalazł naśladowców w architekturze sakralnej i świeckiej na terenie Pomorza Zachodniego, a nawet w Meklemburgii oraz Dani. Budowę świątyni rozpoczęto w 1292 r., a zakończono pod koniec XV w. Od 1388 r. prace prowadził mistrz Henryk Brunsberg (Henryk z Braniewa) – twórca pomorskiej gotyckiej szkoły architektury. Budowla imponuje nie tylko rozmiarami (długość - 77,6 m; szerokość bez kaplicy Mariackiej - 37,2 m; wysokość - 39,5 m; wysokość wieży północnej - 53 m, wysokość nawy głównej - 30,2 m przy szerokości - 10,4 m), ale przede wszystkim artyzmem rozwiązań konstrukcyjnych oraz detalu architektonicznego.

  • Średniowieczne mury obronne

Stargard, jako jeden z najsilniejszych i najbogatszych miast Pomorza Zachodniego dysponował najpotężniejszymi późnośredniowiecznymi obwarowaniami w regionie (obok Stralsundtu, Szczecina, Pyrzyc). Pełny obwód murów stargardzkich wynosił 2260 m, a wysokość kurtyn dochodziła do 8 m. Obecnie, zachowane częściowo umocnienia miejskie wraz z czterema basztami, trzema bramami i dwoma bastejami stanowią jeden z najciekawszych zespołów gotyckiej architektury obronnej w Polsce.

 

Więcej na stronie Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków.

 

Poleć znajomemu