Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 19 sierpnia 2010

Prezydent RP Bronisław Komorowski spotkał się z Prezydent Republiki Litewskiej Dalią Grybauskaite

Prezydent RP wraz z Małżonką spotkał się z Prezydent Litwy

Podczas spotkania na Litwie Prezydenci omówili obecny stan stosunków polsko-litewskich, sytuację mniejszości narodowych na Litwie i w Polsce, kwestie wspólnych działań na arenie międzynarodowej i zapowiedzieli kontynuację bliskiej współpracy i rozwijanie partnerstwa strategicznego. Tematem rozmów były również przygotowania do prezydencji naszych krajów w UE, a także przewodnictwo litewskie w OBWE w 2011 oraz prace nad nową koncepcją strategiczną NATO.


Prezydenci Polski i Litwy zgodzili się kontynuować strategiczne projekty transportowe oraz energetyczne w zakresie budowy połączeń gazowych i elektroenergetycznych pomiędzy naszymi krajami, które mają istotne znaczenie dla Polski, Krajów Bałtyckich oraz Unii Europejskiej. Uzgodnili również potrzebę koordynacji realizacji priorytetów w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, w szczególności w kwestii obrony zbiorowej NATO oraz wyzwań stojących przed Sojuszem związanych z nowymi zagrożeniami. Prezydenci zdecydowali, że te kwestie powinny być włączone do nowej koncepcji strategicznej NATO.

Prezydenci pozytywnie ocenili również uroczystości, które odbyły się w związku z 600. rocznicą Bitwy pod Grunwaldem. W tym kontekście podkreślili znaczenie wspólnych więzów historycznych przyczyniających się do budowy wzajemnego zaufania i współpracy w realizacji wspólnych interesów.

 

Prezydentowi RP towarzyszyła Małżonka Anna Komorowska.
 

Poleć znajomemu