Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

13 maja 1999 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski w wywiadzie dla telewizyjnych "Wiadomości" powiedział m.in:

o sytuacji w Rosji
Nie przesadzałby w tej chwili w dramatycznych komentarzach. Trzeba pamiętać, że zmiany rządów są prawem każdego kraju. My respektujemy decyzje, które są podejmowane zgodnie z prawem, konstytucją w każdym państwie, także w Rosji. Ale trzeba powiedzieć, że sytuacja jest niepokojąca, dlatego, że mamy prawdopodobnie przed sobą wielomiesięczny kryzys zarówno w stosunkach między parlamentem jak i prezydentem, niestabilny rząd i jednocześnie cały czas bardzo trudną sytuację gospodarczą. Analizujemy to, co dzieje się w Rosji. Wczoraj wymienialiśmy poglądy z ministrem spraw zagranicznych i z osobami, które bezpośrednio tą problematyką się zajmują. Nie ma powodów do jakiś dramatycznych stwierdzeń, ale na pewno musimy być bardzo dokładni w obserwowaniu tego, co w Rosji w najbliższych miesiącach będzie miało miejsce. Nie są to dobre wiadomości.

o stosunkach polsko-ukraińskich i szczycie we Lwowie
Trzeba ciężko pracować. Trzeba przekonywać ludzi. Pojednanie nie musi dotyczyć tylko elit politycznych, ale nas wszystkich. Udało się w ostatnich latach sporo uczynić. Dziś będę po południu na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Tam prace trwają. Odbywa się to z dużymi trudnościami, ale jednak posuwamy się naprzód. Sądzę, że większa współpraca między regionami, między samorządami, szkołami, uczelniami wyższymi, większa wymiana kulturalna - to wszystko powinno służyć budowaniu odpowiednich stosunków polsko-ukraińskich również między ludźmi. To traktuje jako swoje wielkie zadanie. Cieszę się, że mam dobrego partnera w tym dziele - prezydenta Kuczmę. On odważnie podejmuje te sprawy. Wielokrotnie już starał się wytłumaczyć swoim rodakom, że pojednanie polsko- ukraińskie leży w interesie obu naszych narodów i całej Europy. W tej części Europy nasze dobre stosunki są wartością ogromnie ważną. Nasza konsekwencja i cierpliwość i wskazywanie, że jest droga do pojednania i tego, żeby pokonać przeszłość jest do naśladowania. To może być wspólna koncepcja nie tylko prezydentów , także mieszkańców Lwowa, mieszkańców Przemyśla, Polaków i Ukraińców. Sądzę, że nasz przykład może stać się zaraźliwy i chciałbym, żeby tak było.

o wstąpieniu Ukrainy do NATO
Myślę, że to jest jeszcze sprawa nie rozstrzygnięta przez samych Ukraińców. Mówiąc o polityce "otwartych drzwi" do NATO mam na myśli bardziej te państwa, które wymieniano w komunikacie waszyngtońskim : Słowację, Słowenię, Ruminię, kraje bałtyckie, Bułgarię w dalszej kolejności Macedonię i Albanię. Ukraina ma podpisany dokument partnerski z NATO i sądzę, że to jest współpraca dobra w ramach partnerstwa dla pokoju, która włącza Ukrainę do systemu bezpieczeństwa europejskiego. Oczekujemy, że Ukraina , duże państwo i położone w ważnej części Europy , również taką współodpowiedzialność będzie chciała ponosić.Poleć znajomemu