Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Panie prezydencie przyjechał pan do Poznania m.in. po to by otworzyć wystawę poświęconą 70 rocznicy PWK , a przede wszystkim po to, że by wręczyć nagrody gospodarcze Nagrody, którymi chce pan uhonorować nie tylko najlepszych przedsiębiorców , ale i gospodarzy. Czy to prawda, te nagrody są dla Pana tak ważne , że sam je pan zaprojektował.
Wymyśliłem tę nagrodę, bo uważam, że gospodarka stanowi o sile państwa, a prezydent powinien popierać rozwój gospodarki, rozwój firm i trochę być człowiekiem od marketingu polskiej gospodarki. Staram się to robić w kraju, staram się to robić za granicą, a nagrody gospodarcze są instrumentem. W zeszłym roku była I edycja, w tym roku jest druga. Bardzo interesujące, bardzo znane firmy zgłaszają się do konkursu . Znakomicie działa Kapituła na czele z panią prof. Jóźwiak. Cieszę się, że w Poznaniu, przy okazji Międzynarodowych Targów możemy wręczyć nagrody. Przyznaję się , że ją zaprojektowałem. Postanowiłem wykorzystać to, co jest też polskim dobrem , mianowicie polskie dobre kamienie, marmur. Na marmurowej piramidzie jest umieszczona plakietka z informacją o nagrodzie gospodarczej i firmie, która tą nagrodę uzyskuje Jest to ciężkie, ale przez to, że jest to ciężkie nie sposób tego wyrzucić z gabinetu. Jak się raz postawi to zostaje i myślę, że w gabinetach szefów firm, które tę nagrodę otrzymały jest takim wyróżniającym się znakiem . Podkreślają to ci którzy dostali tę nagrodę, że bardzo eksponują je w swoich firmach . I dobrze, bo o to chodzi, aby za tymi przedsiębiorcami , za tymi ludźmi poszli następni, by rzeczywiście polska gospodarka była oparta o mocne przedsiębiorstwa, które umieją produkować, umieją konkurować (...)
Dobrze, że coraz bardziej zdajemy sobie sprawę, że proste rezerwy się wyczerpały. 10 pierwszych lat niewątpliwego sukcesu gospodarczego przeszliśmy głównie korzystając z prostych rezerw, z tego, że praca w Polsce była tańsza, że odetchnęliśmy wolnym rynkiem, że nagle ukazała się siła polskiej przedsiębiorczości, że Polacy są zdolni do handlu , elastycznie przystosowują się do sytuacji - to były takie proste rezerwy, które budowały nasz sukces , oczywiście oparty również na zmianach ustrojowych, zmianach prawa. W tej chwili proste rezerwy się kończą . W moim przekonaniu najważniejsza rezerwa z której musimy skorzystać , to jest polski intelekt . To nauka, technika wdrożenia naukowe, co w Europie Zachodniej jest bardzo rozwinięte . W Polsce te nakłady muszą rosnąć. Niestety ta sprawa jest zaniedbana. Mam nadzieję, że w kolejnych latach tak nie będzie , że będziemy zwiększać wyraźnie nakłady, nie tylko z budżetu. Tu chodzi o po prostu o to, byśmy uznali, że nauka w Polsce nie tylko musi się rozwijać, nie tylko musi mieć pieniądze, ale musi być włączona do rozwoju gospodarczego, do poszukiwania nowych koncepcji. Mam nadzieję, że od roku 2000 będziemy bardzo konsekwentnie zwiększać nakłady na naukę w Polsce, na badania naukowe, na wdrożenia.
Jeśli chodzi o eksport on się zwiększył ogromnie. Jeszcze niedawno obroty polskiego handlu, to było kilkanaście milionów dolarów, dzisiaj są to dziesiątki miliardów. Natomiast, niestety, nie zmienia się deficyt, tzn. w Polsce cały czas coraz więcej kupujemy, aniżeli sprzedajemy . Polska ma jeden z najniższych wskaźników eksportu na głowę np. dwukrotnie mniejszy niż Słowacja. U nas jest to zaledwie 700 dolarów. Coś trzeba z tym zrobić. My musimy stworzyć instytucje, które będą pomagały eksportowi , będą promował ten eksport. Jedna z naszych większych słabości polega na tym, że nie ma tak naprawdę polskiego eksportowego produktu. Dobrze byłoby, mieć taki przebój jak np. mają Szwedzi, firmę VOLVO (...) Trzeba nad tym pracować. To nie stanie się z dnia na dzień.

Czy to nie jest tak, że ze strony polityków należałoby oprócz deklaracji oczekiwać czynów?
Te czyny są. Być może w tej chwili powinny one być bardziej zdecydowane , dlatego, że jesteśmy w nowym etapie. 5 lat temu nie było to tak ważne. Dzisiaj to jest bardzo ważne. Trzeba np. stworzyć system ubezpieczeń dla eksportu, żeby firma która podejmuje ryzyko eksportu na trudne rynki np. rosyjski, żeby miała poczucie, że jest przez państwo zabezpieczana , że ma minimalne gwarancje dla swojego ryzyka. Eksport na pewno - tak jak nauka - to kolejna skomplikowana rezerwa z której musimy skorzystać w najbliższych latach. Trzeba będzie to zrobić.
Często jest trudno sprzedawać polskie towary ze względu na to, że kraje UE wolą wymieniać się chociażby produktami rolnymi między sobą. Jeśli mogą to sprzedać do nas to jest wszystko w porządku, gorzej jeśli my chcemy sprzedać do krajów UE. Z drugiej strony mym chcemy dostać się do UE , ale co raz częściej słyszy się o dobrych historiach jak np. to, że Francja powiedziała, że w dyskusji o tym czy Polskę przyjąć do UE stanie taki drobiazg jak prawo do własności jednej z wódek. Jak powinniśmy na takie deklaracje reagować, jak powinny polskie władze reagować?
Nie ma żadnego powodu do obaw. Są pewne procedury, także prawo i polskie, i unijne chroni polskie znaki, polskie firmy. Myślę, że powinniśmy twardo bronić się, jeżeli mamy racje. Jeżeli nie mamy racji lepiej nie narażać się na koszty. Na rynku unijnym takich sporów jest wiele, także między krajami UE (...) To się zdarza. To jest część rzeczywistości w UE. Natomiast kluczową sprawą jest, jak eksportować polskie towary (...)

Panie Prezydencie , co pan czuł oglądając w telewizji taki zapis wizyt papieża w wiejskim domu?
Dobrze, że papież zajrzał do wiejskiego domu, żeby widzieć tę Polskę naprawdę jaka jest, która składa się i z Warszawy z nowoczesnymi biurowcami i tej wioski, gdzieś nad Wigrami. Sądzę, że polska modernizacja musi objąć też wieś. Na pewno, to pokazują doświadczenia innych krajów, problem wsi, problem rolnictwa jest najtrudniejszym, bo tam nie tylko mamy do czynienia ze sprawami ekonomicznymi, tam mamy wielki problem społeczny ludzkich zachowań, przyzwyczajeń, tradycji do której ci ludzie są bardzo przywiązani. We wszystkich krajach europejskich rolnictwo i wieś to był problem. Jedni rozwiązali go nieco wcześniej , drudzy później ale nigdzie nie było tak, że to nie był kłopot. W Polsce jest ogromnie ważne, byśmy zaproponowali modernizację wsi, unowocześnienie. To musi odbywać się zarówno poprzez lepszą politykę rolną , ale także lepszą oświatę, lepszą ochronę zdrowia , lepszą infrastrukturę wsi. Polska wieś musi być doinwestowana, a zwłaszcza ta wieś na wschodzie Polski (...)
Oczekuję, że pomysł na modernizację wsi będzie wkrótce przedstawiony. Minister Balazs z impetem zajął się przygotowaniem pakietu dla rolnictwa. Obiecał, że do 30 czerwca to zrobi. W pierwszej połowie lipca chcę spotkać się z rządem, ze związkami rolników i porozmawiać o tym (...) Musimy się skupić na tym, żeby były nowe miejsca pracy na wsi, dobry poziom szkoły, infrastruktura dla różnego rodzaju usług na wsi. Wydaje mi się, że mamy szansę to zrobić, bo Polska przeżywa okres rozwoju gospodarczego. Jest z czego skorzystać . Mamy możliwość skorzystania z naszych środków i środków, które płyną z UE. Pamiętajmy, że dla projektów modernizacyjnych na wsi będziemy otrzymywać wsparcie z UE. To nie będą małe kwoty.Poleć znajomemu