Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 20 listopada 2018

Wystąpienie Prezydenta podczas Gali Finałowej III edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”

 

Szanowni Państwo Ministrowie,

Szanowni Państwo Prezesi,

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Wszyscy Dostojni Drodzy Przybyli Goście!

 

Dziękuję za obecność na tym bardzo ważnym dla polskiego państwa wydarzeniu, w bardzo ważnym i szczególnym roku – stulecia odzyskania niepodległości. Roku, w którym wspominamy te sto lat i różne dzieje naszej historii, które miały miejsce, i różne kształty naszego państwa, z których dziś – patrząc z perspektywy tych stu lat – mamy chyba najlepszy. Polska, będąc wolna od 29 lat – mniej więcej, różnie to liczą, ale powiedzmy, że od 29 – jest wolną Polską w tym stuleciu najdłużej. Zobacz także: „Działalność obywatelska ważnym elementem każdego państwa”

 

Przecież II Rzeczpospolita to było 21 lat, licząc wraz z procesem kształtowania się jej granic, a więc także czasem, gdy państwo nie mogło się tak zupełnie spokojnie rozwijać. Ale już wtedy zaczęła się budowa społeczeństwa obywatelskiego, powstawały organizacje pozarządowe, już wtedy byli tacy, którzy w sposób zorganizowany chcieli poprzez swoją działalność obywatelską budować i wzmacniać polskie państwo.

 

Polska stawała się nowoczesna poprzez powszechny system ubezpieczeń, edukację i starania w kierunku likwidacji analfabetyzmu, działania dla równouprawnienia kobiet i w kierunku wielu innych elementów. Ale przede wszystkim rozkwitała wtedy działalność obywatelska. Dzisiaj wszyscy doskonale wiedzą, że działalność obywatelska dla dobra wspólnego jest niezwykle ważnym elementem każdego nowoczesnego, demokratycznego państwa. Aktywność obywatelska jest czymś, bez czego nowoczesnego państwa nie sposób sobie dzisiaj wyobrazić.

 

Na zachodzie Europy i w Stanach Zjednoczonych aktywność obywatelska jest jednym z absolutnych fundamentów codziennego funkcjonowania społeczeństwa i państwa. Chcielibyśmy, żeby tak było i u nas. I trzeba powiedzieć, że coraz więcej jest tej działalności właśnie dla dobra wspólnego – budującej wspólnotę, polegającej na dostrzeganiu potrzeb drugiego człowieka. To właśnie Państwo reprezentują te organizacje, instytucje i środowiska, które taką działalność – chwalebną i niezwykle potrzebną państwu – prowadzą.

 

Cieszę się, że w roku stulecia odzyskania niepodległości mamy możliwość uhonorowania tych, którzy działalność dla dobra wspólnego poprzez niesienie innym pomocy i wsparcia – można powiedzieć: swoim bliźnim – na co dzień realizują. Że stanowi ona główną treść ich działalności, a bardzo często życia. Dziękuję, że Państwo są i cieszę się ogromnie, że za moment będę mógł te nagrody wręczyć.

 

Ale chcę mocno podkreślić: ten wybór zawsze jest bardzo trudny, bo wszyscy nominowani – osoby, instytucje – to dzieła, które są niezwykłe. Bardzo trudno wyłonić wśród nich to, które będzie nagrodzone. I bardzo mocno chcę podkreślić, że w rzeczywistości na tę nagrodę – czyli na tytuł laureata – zasługują wszyscy finaliści.

 

Bardzo chcę podziękować Kapitule, że dokonała tego wyboru, że wykonała tę odpowiedzialną i niezwykle ważną pracę, dzieło.

 

I teraz wątek smutny i trudny. Niestety, pożegnaliśmy w tym roku jednego z członków Kapituły – pana Piotra Pawłowskiego. Dziękuję bardzo jego małżonce, pani Ewie Pawłowskiej, że jest dzisiaj z nami. Pan Piotr miał niezwykłe życie i w tym swoim życiu, jako człowiek dotknięty niepełnosprawnością, zrealizował zupełnie niezwykłą misję. Był – jest! – wielką postacią i, jak napisałem zaraz po tym, gdy dotarła do mnie wiadomość o jego odejściu: realizował wielkie dzieło, którego kontynuacja jest naszym absolutnym obowiązkiem. Napisałem wtedy, że może być spokojny – że będziemy nadal podążali ścieżką, którą wytyczył.

 

Bo realizował dwa niezwykle ważne dzieła. Z jednej strony – był wzorem i przykładem dla osób dotkniętych niepełnosprawnością: że można mieć radość życia, siłę, można realizować swoje zamiary niezależnie od tego, co się stało, co cię dotknęło. Więc był wspaniałym wzorem i przykładem, a zarazem niósł pomoc. A po drugie był wielkim nauczycielem. Edukował sprawnych, w jaki sposób żyć i działać, by ci, którzy są dotknięci niepełnosprawnością, jak najmniej to w swoim życiu dostrzegali. Jak – krótko mówiąc – realizować w najlepszy możliwy sposób integrację, co zresztą było w nazwach i stowarzyszenia, które założył – Stowarzyszenie Integracja – i Fundacji „Integracja”, której był prezesem.

 

Jestem przekonany, że to dzieło będzie przez nas i przede wszystkim przez Państwa nadal realizowane. I myślę, że będę prosił panią Ewę o rozważenie, czy przynajmniej jednej z tych nagród – czy to w kategorii człowiek, czy nagrody specjalnej – nadać na trwałe imię pana Piotra. Właśnie po to, by zostawić ten widomy znak jego obecności wśród nas.

 

Jeszcze raz bardzo dziękuję Państwu za obecność i działalność – w tym szczególnym roku stulecia odzyskania niepodległości. Będę chciał wszystkim liderom organizacji, którzy są dzisiaj tutaj, na tej sali, wręczyć na pamiątkę naszego spotkania i tego wyjątkowego roku biało-czerwone flagi wraz z życzeniami. Niech będą pamiątką tego stulecia, a także elementem dodatkowo integrującym Państwa środowisko pod Biało-Czerwoną. Żeby Państwo mieli widomy znak tego, że swoją działalnością budujecie polskie państwo.

 

Dziękuję.

- Swoją działalnością budujecie polskie państwo - mówił Prezydent Andrzej Duda do laureatów Nagrody „Dla Dobra Wspólnego”

Poleć znajomemu