Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 3 września 2021

Wystąpienie Prezydenta RP podczas konferencji CYBERSEC 2021

prezydent przemawia

Krynica-Zdrój | Wystąpienie Prezydenta RP podczas konferencji CYBERSEC 2021

Wielce Szanowni Państwo Ministrowie, w tym nasi Drodzy Goście, Sojusznicy,

Wielce Szanowny Panie Marszałku,

Szanowny Panie Generale,

Szanowna Pani Prezes,

Szanowni Państwo Prezesi,

Wszyscy Dostojni przybyli Goście,

Szanowni Państwo!

 

Rozwój cyberprzestrzeni to jedno z największych wyzwań, przed jakimi stoi dzisiaj ludzkość. Pandemia koronawirusa pokazała nam wszystkim, jak wielkie możliwości daje cyfryzacja – wystarczy wspomnieć choćby to najprostsze, możliwość pracy zdalnej, szybkiego komunikowania się, przesyłania danych – ale także, jak bardzo potrzebne jest zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania danych w systemach teleinformatycznych. Zależy od tego bezpieczeństwo nas wszystkich, naszych granic, naszej gospodarki, naszych obywateli. Dlatego tak ważny jest rozwój systemów cyberbezpieczeństwa, które pozwolą nam reagować i zapobiegać zagrożeniom pojawiającym się w sieci.

 

Zobacz także: „Rozwój cyberprzestrzeni jednym z największych wyzwań” Nie jesteśmy w tym względzie osamotnieni, ale działamy wspólnie w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej. Konieczność wzmocnienia zdolności do obrony przed atakami cybernetycznymi po raz pierwszy została uznana przez NATO podczas szczytu w Pradze w 2002 roku. W 2008 roku przyjęto pierwszą politykę w tej dziedzinie, a w 2014 roku członkowie Sojuszu zadeklarowali, że cyberataki mogą prowadzić do powołania się na artykuł 5 traktatu założycielskiego NATO mówiącego o kolektywnej obronie. Jednak chyba najistotniejsze uzgodnienia miały miejsce w 2016 roku podczas szczytu w Warszawie, kiedy to członkowie Sojuszu uznali cyberprzestrzeń za obszar działań zbrojnych i konieczną zdolność do skutecznego działania w cyberprzestrzeni, aby wzmacniać całą sojuszniczą postawę odstraszania i obrony. W lutym 2021 roku ministrowie obrony NATO zatwierdzili strategię dotyczącą nowych i przełomowych technologii (Emerging Dissruptive Technologies – EDT). W tym roku podczas szczytu w Brukseli uzgodniliśmy uruchomienie cywilno-wojskowego Akceleratora Innowacji Obronnych oraz powołanie Funduszu Innowacji NATO, który jest ogromną szansą również dla polskich start-upów pracujących nad technologiami podwójnego zastosowania, aby rozwijać i inwestować m.in. w sztuczną inteligencję, technologie kwantowe, biotechnologię i technologie hipersoniczne, co niewątpliwie przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa krajów Sojuszu.

 

W ostatnich latach również Unia Europejska daje do zrozumienia, że zapewnienie wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa jest dla niej priorytetem. W 2020 roku przedstawiono projekt nowej Strategii Cyberbezpieczeństwa obejmujących szereg obszarów, m.in. wzmocnienie odporności, suwerenności i przewodniej roli UE w cyberbezpieczeństwie. Unia chce zwiększyć zdolności do zapobiegania atakom cybernetycznym i niewłaściwym działaniom w cyberprzestrzeni. Kładzie również nacisk na to, by w procesach odporności i zdolności w zapewnieniu cyberbezpieczeństwa było miejsce dla podmiotów spoza administracji rządowej. W grudniu 2020 roku Komisja Europejska przedłożyła dwie inicjatywy ustawodawcze: akt o usługach cyfrowych i akt o rynkach cyfrowych. Pakiet ten jest wypełnieniem głównych założeń Jednolitego Rynku Cyfrowego i ma stworzyć bezpieczniejszą przestrzeń cyfrową, w której będą chronione podstawowe prawa użytkowników usług cyfrowych, oraz zapewnić równe warunki działania w celu wspierania innowacji, wzrostu gospodarczego i konkurencyjności na jednolitym rynku europejskim i na świecie. Transformacja cyfrowa ma pomóc w walce z obecnym kryzysem związanym z pandemią, ale przede wszystkim będzie główną siłą napędową ożywienia gospodarczego państw UE. Unia Europejska podobnie jak NATO chce inwestować w rozwój nowoczesnych technologii. Budowanie unijnej suwerenności zgodnie z nową strategią jest niezwykle ważne, jednak nie powinno się odbywać kosztem sojuszy gwarantujących bezpieczeństwo. Konieczna jest współpraca UE z NATO w celu ujednolicenia strategicznego spojrzenia na problem zapewnienia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz szybszego rozwoju technologii cyfrowych.

 

Szanowni Państwo!

 

Podnoszenie poziomu cyberbezpieczeństwa jest także jednym z celów Inicjatywy Trójmorza. Mówimy tam o rozwoju infrastruktury, ale mówimy tam również o rozwoju sieci i bezpieczeństwie sieci, wszelkich sieci – z jednej strony sieci energetycznych, dotyczących różnej energii: gazowej, elektrycznej, ale także i sieci teleinformatycznych. I właśnie o tym chcemy także dyskutować i to rozwijać w ramach Inicjatywy Trójmorza. Transformacja cyfrowa to jeden z trzech głównych obszarów naszej współpracy obok transportu, a więc infrastruktury transporotwej, i energetyki. Działania hybrydowe i ataki cybernetyczne wrogich aktorów międzynarodowych sprawiają, że nasz region, region Trójmorza, jest szczególnie narażony na zagrożenia w cyberprzestrzeni. Skala i charakter tych zagrożeń powodują, że konieczna jest współpraca państw o wspólnych wartościach i spójnej tożsamości w zakresie zapewnienia wiarygodnej i bezpiecznej infrastruktury oraz szybkiego postępu w dziedzinie technologii informatycznej. Współpraca w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w ramach Inicjatywy Trójmorza to również wsparcie dla lokalnego sektora informatycznego i jego promocja na rynku międzynarodowym. Dlatego cieszę się, że tematyka cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa jest w tak dużym stopniu obecna w naszych rozmowach w naszej współpracy. Chcę tu przede wszystkim podkreślić szczególne zaangażowanie Estonii i osobiste Pani Prezydent Kersti Kaljulaid w działania na rzecz smart connectivity. W dniach 6 i 7 września w Tallinie odbędzie się Tallin Digital Summit, a dzięki powołanej w ubiegłym roku w Warszawie koalicji cyfrowej krajów Trójmorza (CEE Digital Coalition) rośnie świadomość wspólnych wyzwań i konieczności współpracy, a wśród globalnych partnerów międzynarodowych zainteresowanie naszym regionem. Mam nadzieję, że Małopolska, która od lat należy do czołówki regionów w Polsce specjalizujących się w nowych technologiach i cyberbezpieczeństwie, nadal będzie rozwijać swój potencjał. Mam nadzieję, że będzie on rozwijany w ramach prac naukowych na małopolskich uczelniach, które jak doskonale wiemy, w wielu przypadkach specjalizują się właśnie w dziedzinach informatyki i cybernetyki, także cyberbezpieczeństwa. Ale to nie tylko nauka, to także studenci, to kolejne pokolenia młodych ludzi, którzy są wychowywani, uczeni do tego, aby zajmować się tym na całym świecie – i trzeba sobie jasno powiedzieć, że nasi ludzie święcą w tym zakresie triumfy na całym świecie, zajmując najbardziej odpowiedzialne stanowiska, także w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Budowania i nadzorowania systemów ochrony informacji, ochrony danych, dokładnie na całym świecie, również w Stanach Zjednoczonych, gdzie jak wiemy, ten rynek rozwija się od wielu lat i jest to rynek w ogromnym stopniu skomercjalizowany – mówię o tym z całą odpowiedzialnością, bo znam takich absolwentów, choćby  krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, którzy właśnie takie niezwykle odpowiedzialne, bardzo wysokie stanowiska w najbardziej znanych firmach amerykańskich pełnią. Cieszę się zatem, że także tu w Małopolsce, w Krynicy spotykamy się i dyskutujemy na te tematy. Czasem ktoś może powiedzieć – to są takie dyskusje tylko, bicie piany, przyjeżdżają ludzie, rozmawiają. Politycy, eksperci przychodzą, występują – tak proszę Państwa, ale kiedy przyjeżdżają eksperci i występują, przyjeżdżają politycy i występują, a więc także ci, którzy podejmują decyzje, również decyzje w zakresie wydatkowania w zakresie środków publicznych, to to właśnie popycha do przodu rozwój cyberbezpieczeństwa, popycha później do przodu kolejne zakupy, rozwój sieci i rozwój jej zabezpieczeń. Także dziękuję wszystkim Państwu za udział w tej konferencji, bo jest ona istotnym punktem na mapie rozwijania współpracy nie tylko w ramach Trójmorza, ale w ramach bezpieczeństwa Unii Europejskiej, a także bezpieczeństwa światowego.

 

Podczas Szczytu NATO w Warszawie w 2016 roku sojusznicy zobowiązali się do rozwoju zdolności umożliwiających prowadzenie działań militarnych w cyberprzestrzeni, ze szczególnym uwzględnieniem odstraszania i zapobiegania potencjalnym cyberatakom. Odpowiedzią Polski na postanowienia warszawskiego szczytu jest utworzenie Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Osiągnięcie przez tę formację pełnej gotowości operacyjnej jest niezwykle ważne z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że znowelizowane w 2020 roku rozporządzenie, które przyznało żołnierzom służącym w jej strukturach dodatki do wynagrodzenia, zachęci specjalistów z obszaru cyberbezpieczeństwa, kryptologii i kryptografii oraz szeroko pojętego sektora IT do wstępowania w szeregi Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Wiecie Państwo doskonale, że wynagrodzenia w sektorze IT są bardzo wysokie. I bardzo trudno jest Państwu konkurować z podmiotami komercyjnymi, które najczęściej są w stanie zapewnić specjalistom znacznie wyższe stawki. Ale mamy tego świadomość i właśnie dlatego przygotowujemy takie akty prawne, które umożliwią młodym ludziom, gotowym służyć ojczyźnie, poprzez właśnie służbę w wojskach, również i godziwe zarobki, które pozwolą im jednak w jakimś stopniu przynajmniej, może nie konkurować, ale znaleźć się na poziomie zbliżonym do kolegów, którzy pracują na wolnym rynku. Mając jednocześnie satysfakcję bezpośredniej pracy i służby dla ojczyzny. Myślę, że jest wielu młodych ludzi w Polsce, dla których ten aspekt także jest bardzo ważny i absolutnie niepomijalny. Bardzo dziękuję, Panie Generale, za te zadania, które Państwo wykonujecie i dziękuję, że Pan Generał umie stworzyć takie zespoły młodych ludzi, którzy służą ojczyźnie na co dzień swoją pracą, wykonując tą niezwykle ważną misję, która – nie mam żadnych wątpliwości – będzie tylko nabierała na znaczeniu z upływem czasu.

 

Z dumą obserwuję kolejne sukcesy polskich drużyn na światowych ćwiczeniach z zakresu cyberbezpieczeństwa organizowanych przez Sojusz Północnoatlantycki. Wyniki te potwierdzają fakt, że nasi eksperci należą do światowej czołówki praktyków sektora cyberbezpieczeństwa. Wiemy wszyscy, że rozwój technologii cyfrowych jest bardzo dynamiczny, a cyberprzestrzeń jest celem nieustannych ataków, dlatego trzeba koniecznie zadbać o szkolenie kadr, szczególnie w Siłach Zbrojnych, budować ich cyfrowe kompetencje oraz inwestować w potencjał informatyków tak, abyśmy mogli bez przeszkód prowadzić działania w cyberprzestrzeni i wspólnie budować strategiczną przewagę naszego kraju w tym obszarze. Dlatego cieszy mnie utworzenie w szkołach ponadpodstawowych w ramach programu CYBER.MIL klas o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie”, który budzi duże zainteresowanie wśród młodzieży. Mam nadzieję, że przyczyni się to do wykształcenia grona specjalistów, którzy w przyszłości zasilą szeregi Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

 

Najważniejszym krajowym dokumentem w obszarze bezpieczeństwa jest Strategia Bezpieczeństwa Narodowego, która zakłada między innymi „podniesienie poziomu odporności na zagrożenia oraz zwiększenie poziomu ochrony informacji w sektorze publicznym, militarnym, prywatnym oraz promowanie wiedzy i dobrych praktyk umożliwiających obywatelom lepszą ochronę ich informacji”. W Strategii podkreślono znaczenie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa i potrzeby wzmacniania jego defensywnego charakteru, nie zapominając o potrzebie rozwijania zdolności ofensywnych w cyberprzestrzeni. Obecnie konieczne jest przyspieszenie prac nad przyjęciem nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC). Jest to niezbędne, jeżeli Polska chce uniknąć „zacofania” technologicznego oraz zapewnić bezpieczeństwo państwa na najwyższym poziomie.  Bez tej ustawy nie będziemy w stanie ochronić się przed zagrożeniami związanymi z technologiami cyfrowymi, jakimi dysponują wrogie państwa i skutecznie reagować na wciąż zwiększającą się intensywność różnego rodzaju incydentów w sieci. Będziemy również ograniczeni w rozwijaniu własnych technologii zapewniających zarówno bezpieczeństwo państwa, jak i rozwój gospodarczy. Ustawa ta jest również kluczowa dla uruchomienia procedur związanych z wprowadzeniem sieci 5G w naszym kraju w sposób bezpeiczny. Bez nowych przepisów nie można przeprowadzić aukcji na częstotliwości niezbędne do uruchomienia sieci piątej generacji. Nowe przepisy dotyczące wyboru dostawców nowych technologii i usług muszą w szczególny sposób chronić nasze bezpieczeństwo, z kluczowymi sektorami na czele. 

 

Ważnym, a niestety często pomijanym problemem jest coraz powszechniejsza cyberprzestępczość. Cieszy mnie zatem informacja o powołaniu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, które będzie jednostką Policji odpowiedzialną za rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości. Powstanie również Fundusz Cyberbezpieczeństwa opiewający na kwotę pół miliarda złotych, z którego sfinansowane zostaną oprogramowanie i najnowocześniejsze środki techniczne. Mam nadzieję, że dzięki nowej służbie i funduszowi przeznaczonemu na jej działanie Policja zyska przewagę w walce z cyberprzestępcami.

 

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie dziękuję organizatorom za zaproszenie do udziału w konferencji. Mam nadzieję, że wypracowane w tym roku rekomendacje przyczynią się do zwiększenia naszego cyberbezpieczeństwa, a także do rozwoju cyfrowego miast i regionów, szczególnie regionu Trójmorza. Budowanie bezpieczeństwa w obszarze cyberprzestrzeni wymaga szerokiej współpracy państwa, Sił Zbrojnych, firm, obywateli. Dlatego należy rozwijać kompetencje cyfrowe wszędzie tam, gdzie to tylko możliwe. Konferencja CYBERSEC znacząco się do tego przyczynia. Dziękuję za tę inicjatywę i życzę Państwu owocnych obrad.

Poleć znajomemu