Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Niedziela, 15 sierpnia 2021

Wystąpienie podczas obchodów Święta Wojska Polskiego

 

Czcigodni Kombatanci, Bohaterowie Rzeczypospolitej,
Wielce Szanowna Pani Marszałek Sejmu,
Szanowny Panie Premierze,
Szanowna Pani Wicemarszałek Senatu,
Szanowny Panie Ministrze Obrony Narodowej, Gospodarzu tej uroczystości,
Szanowne Panie i Panowie Ministrowie, Członkowie Rządu
Szanowni Państwo Posłowie, Senatorowie,
Eminencje, Czcigodni Księża Arcybiskupi i Biskupi,
Czcigodni Księża Kapelani,
Szanowni Panowie Generałowie, Szanowne Panie i Szanowni Panowie Oficerowie,
Szanowne Panie i Szanowni Panowie Podoficerowie, Żołnierze,
Wszyscy Dostojni Przybyli Goście wraz z Członkami Korpusu Dyplomatycznego i Przedstawicielami Armii i Państw Sojuszniczych,
Przedstawiciele Uczelni i Szkół Wojskowych, w tym Droga Młodzieży,
Harcerze, Strzelcy,
Wszyscy Drodzy Młodzi Rodacy,
Wielce Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Warszawy,
Obywatele Rzeczypospolitej!

 

101. rocznica wielkiej Bitwy Warszawskiej, Święto Wojska Polskiego, tak wielkie, niezależnie od tego, czy byłoby ustanowione na ten dzień w sensie instytucjonalnym, czy też nie, ten dzień, dzień wielkiej wiktorii warszawskiej 1920 roku byłby zawsze wielkim świętem polskich żołnierzy i wszystkich tych, którzy z wojskiem są związani, wszystkich tych, którzy kiedykolwiek mieli tę sposobność, by w polskim wojsku służyć, a przede wszystkim, by za Polskę walczyć, ale byłby także świętem nas wszystkich.

 

Zobacz także: Obchody Święta Wojska Polskiego Awanse generalskie i odznaczenia w Święto Wojska Polskiego Wczoraj i dzisiaj w szczególny sposób składamy hołd na grobach żołnierzy tamtej wojny, zapalamy znicze, czasem się modlimy, ale przede wszystkim oddajemy Im cześć. To było wielkie zwycięstwo w jednej z największych w historii świata i najbardziej znaczących bitew. To była bitwa, która zmieniła losy tamtej wojny i pozwoliła Polsce zwyciężyć.

 

Słabemu wówczas, wydawałoby się, polskiemu państwu o nieukształtowanych jeszcze w pełni granicach, które dopiero dwa lata wcześniej się odrodziło po 123, a czasem i więcej latach zaborów, nieistnienia. Temu państwu znów groziła katastrofa, znów groziła okupacja, znów groził terror. W związku z czym determinacja była nieprawdopodobna, wszystkich – żołnierzy, dowódców, polityków, po prostu obywateli.

 

Marszałek Józef Piłsudski, Wincenty Witos, który wtedy zdecydował się zostać premierem, w niesłychanie trudnej sytuacji, zwołując wraz z innymi milionową armię, armię, która zwyciężyła, pokonała wroga i zapisała czynem wojennym i krwią historię kolejnego wielkiego polskiego zwycięstwa, na trwałe wpisanego w historię Polski, Europy i świata, bo wszyscy wiemy, że idąca wtedy na Europę nawała bolszewicka została zatrzymana. Jak niektórzy podkreślają, chrześcijaństwo zostało znowu przez Polaków obronione.

 

Nie byliśmy wtedy sami. Walczyli wraz z nami żołnierze Ukraińskiej Republiki Ludowej, walczyli wraz z nami Łotysze w Łatgalii, walczyli wraz z nami przedstawiciele wielu krajów, w tym piloci ze Stanów Zjednoczonych w Eskadrze Kościuszki, którzy pamiętali, że kiedyś nasi bohaterowie Kościuszko i Pułaski walczyli o wolność i niepodległość ich kraju. Dlatego też tak nazwali swoją eskadrę. Pamięci naszego wielkiego żołnierza, który walczył za wolność naszą i waszą, Tadeusza Kościuszki.

 

Śmiało można powiedzieć, że to właśnie taka postawa wytyczyła początek późniejszych i dzisiejszych wielkich sojuszy. Trzeba mówić o historii. Trzeba ją wspominać. Trzeba być dumnym z bohaterstwa naszych żołnierzy i dumnym z wielkiego zwycięstwa.

 

Ale Święto Wojska Polskiego to przede wszystkim współczesność i przyszłość. To obecni tutaj żołnierze i pracownicy wojska. To ich rodziny, ich najbliżsi. To bezpieczeństwo naszej Ojczyzny. To wreszcie także w szerszym wymiarze bezpieczeństwo Europy i świata. Dziś te sojusze, wierzę w to głęboko, są mocne. Co trzeba podkreślić, te sojusze często pisane są krwią żołnierzy. Za bezpieczeństwo i wolność - nasze i wasze żołnierze czasem oddają życie.

 

Wróciliśmy z misji w Afganistanie, została zakończona. Ale 44 rodziny straciły swoich najbliższych, żołnierze polegli. Ale ponad 1000 żołnierzy i pracowników wojska odniosło rany. To jest cena, jaką płacimy. Ale to także były heroiczne momenty wielkiej sojuszniczej solidarności. Tej sojuszniczej i tej międzyludzkiej, po prostu żołnierskiej. Tak jak niezwykłe bohaterstwo sierżanta Michaela Ollisa, który w sierpniu 2013 roku w Afganistanie osłonił przed wybuchem polskiego oficera i zginął. Oddał za niego życie w walce.

 

Tak jak bohaterstwo, choć nie bezpośrednio bojowe naszego lekarza chirurga doktora Roberta Brzozowskiego, twórcy Zakładu Medycyny Pola Walki w Warszawskim Wojskowym Instytucie Medycznym, który wielokrotnie był proszony przez swoich sojuszników, przez Amerykanów, by przy stole operacyjnym ratować życie amerykańskich żołnierzy. I wielu spośród nich jemu życie zawdzięcza. To właśnie to umacnia sojusze. One są niezwykle ważne. One gwarantują nam bezpieczeństwo.

 

Dziękuję wszystkim naszym żołnierzom i dziękuję żołnierzom sojuszniczym za to, że są tacy, jacy są, i służą tak, jak służą swoim ojczyznom, ale służą też za wolność i bezpieczeństwo nasze i wasze. To dzisiaj podstawa bezpieczeństwa światowego, europejskiego, naszego bezpieczeństwa. Dziękuję za to z całego serca. I chcę mocno podkreślić ze swojej strony, że na nas, Polaków, wierzę w to głęboko, sojusznicy zawsze mogą liczyć. My ze swojej strony z całą pewnością dotrzymamy postanowień traktatu północnoatlantyckiego, w tym artykułu 5. o kolektywnej obronie, o sojuszniczej pomocy.

 

Ale wierzę w to głęboko i zapewniam o tym jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, wszędzie tam, gdzie mam na to wpływ, że będziemy również dotrzymywali innych naszych zobowiązań, także wynikających z umów dwustronnych, nie tylko tych dotyczących współpracy militarnej i bezpieczeństwa, ale także dotyczących współpracy gospodarczej, dotyczących współpracy handlowej i innych rodzajów współpracy. Pacta sunt servanda. Polska umów dotrzymywała, dotrzymuje i będzie dotrzymywała, nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że pilnowanie tego, aby właśnie zobowiązania, w tym zobowiązania sojusznicze, były dotrzymywane, jest jednym z niezwykle ważnych obowiązków moich jako Prezydenta Rzeczypospolitej.

 

Tak samo jak obowiązkiem moim jest stanie na straży Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i naszej polskiej demokracji, co czyniłem już wtedy, kiedy podejmowałem odpowiednie działania i stosowałem instrumenty, gdy zgłaszano mi i gdy widziałem, że istnieje możliwość naruszania niezwykle ważnych zasad demokracji, takich jak pluralizm polityczny, takich jak rzeczywista możliwość dokonywania wyborów swoich przedstawicieli przez moich rodaków w wyborach powszechnych.

 

Myślę w tym momencie o ordynacji do Parlamentu Europejskiego. Wtedy obawiano się, że ograniczy ona możliwości reprezentacji w Parlamencie Europejskim, i wybory nie odbyły się według tej ordynacji, lecz według jeszcze wtedy wciąż obowiązujących i nadal obowiązujących przepisów.

 

Zapewniam wszystkich, że będę stał przez cały czas na straży konstytucyjnych zasad, w tym zasady wolności słowa, swobody prowadzenia działalności gospodarczej, a także zasady prawa własności i wszystkich innych zasad konstytucyjnych, zasady równego traktowania, zasady proporcjonalności i wszystkiego tego, co ważne w państwie demokratycznym.

 

Nie mam żadnych wątpliwości, że taki jest właśnie obowiązek Prezydenta Rzeczypospolitej i ten obowiązek będzie realizowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej – strażnika konstytucji, przez Prezydenta Rzeczypospolitej – Zwierzchnika Sił Zbrojnych.

 

Jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych chcę w tym momencie podziękować Panu Ministrowi Mariuszowi Błaszczakowi i wszystkim jego współpracownikom oraz dowódcom Wojska Polskiego i wszystkim osobom odpowiedzialnym za modernizację naszej armii. Dziękuję za realizację tego ważnego zadania.

 

Wierzę w to głęboko, że będziemy mieli możliwość realizowania tego zadania dalej i rozwijania go. Dziękuję za zapowiedź spektakularnego wzmocnienia naszych Wojsk Lądowych, Wojsk Pancernych, za przyszły zakup najlepszego na świecie uzbrojenia, tak żeby nasi żołnierze mogli służyć bezpiecznie i mogli służyć skutecznie.

 

Tak, żeby mieli pewność, że to, co otrzymują, na czym mają służyć, bronić ojczyzny, a kiedy trzeba, bronić także i innych, jest najlepszym, co można w danym momencie mieć, i co może służyć do wykonywania codziennych zadań, w tym zadań bojowych.

 

Dziękuję również Panu Ministrowi za rozpoczęcie modernizacji polskiej marynarki, dziękuję za zapowiedź nowych okrętów dla Marynarki Wojennej i dziękuję za te, które miałem możliwość nie tak dawno zobaczyć w gdyńskim porcie. Jestem ogromnie za to wdzięczny, że ten proces postępuje, jestem ogromnie za to wdzięczny, że to właśnie się dzieje, bo to jest Polsce niezwykle potrzebne, niezwykle potrzebne naszej armii.

 

Dziękuję za to, że kupujemy samoloty najnowocześniejsze na świecie dla naszego lotnictwa i dla wykonywania zadań, choćby Air Policing. Dziękuję, Panie Ministrze, za wszystkie działania, które są prowadzone, one są bardzo ważne, a żołnierze muszą czuć, że władze cywilne sprawują pieczę nad wyposażeniem armii, a państwo nie skąpi na żołnierzy, na sprzęt, za którego pomocą żołnierze mają wykonywać swoje zadania, a także na uposażenia dla żołnierzy. Głęboko wierzę w to, że będziemy dalej realizować ten proces modernizacyjny, zapewniając coraz lepsze uzbrojenie i wyposażenie, także indywidualne.

 

Wierzę w to również, Panie Ministrze, że będziemy w stanie wzmocnić obronę powietrzną kraju, kupując nowe systemy obrony rakietowej, tak żeby Polska była coraz bezpieczniejsza. Tych wielkich zadań jest wiele, ale chcę zapewnić wszystkich polskich żołnierzy, ich rodziny i wszystkich moich rodaków, że to jest nasza codzienna troska, że my rzeczywiście o tym myślimy, i staramy się ogromnie, żeby te warunki były jak najlepsze.

 

Dziękuję wszystkim Państwu za służbę dla Rzeczypospolitej, dziękuję Państwu za ten codzienny trud. Dziękuję także wszystkim Państwa Najbliższym. Zawsze to podkreślam. Żony, mężowie, rodziny współsłużą Rzeczypospolitej przez to, że współtworzą rodzinę, w której żyje żołnierz, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna, w której żołnierz znajduje ukojenie, w której żołnierz znajduje miłość, ciepło, to wszystko, co człowiekowi jest tak bardzo potrzebne, czasem zrozumienie, czasem możliwość odstresowania się, wspólnego wypoczynku, tego wszystkiego, co ważne.

 

Ale przede wszystkim tego, że ktoś na niego czeka. Za to czekanie z całego serca dziękuję. Za te chwile ogromnego niepokoju. Dziękuję za nie i zarazem jako ten, który podpisuje decyzje o wysłaniu polskich żołnierzy na misje w kontyngentach zagranicznych przepraszam, że musicie czekać, ale taka jest służba dla Rzeczypospolitej i taka jest konieczność. Wierzcie mi Państwo, podpisuję te decyzje zawsze w głębokim przekonaniu, że jest to konieczne i jestem ogromnie wdzięczny wszystkim polskim żołnierzom i ich rodzinom za to, że czy w kraju, czy za granicą tę codzienną służbę realizują.

 

Składam Państwu w Święto Wojska Polskiego najserdeczniejsze życzenia wszelkiego powodzenia w służbie Rzeczypospolitej. Życzę wszystkim Państwu sukcesów, awansów, życzę wszystkim Państwu zdrowia i bezpieczeństwa jak najwięcej. Życzę rodzinnego ciepła, życzę wszelkiego powodzenia dla całych Państwa Rodzin. Życzę rodzinnego szczęścia, życzę rodzinnej radości, życzę wszystkiego tego, co najlepsze.


Niech żyje polskie wojsko! Niech żyje Rzeczpospolita! Cześć i chwała Bohaterom!

prezydent stoi przy mównicy i przemawia

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie | Uroczysta odprawa wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza

Poleć znajomemu