Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Niedziela, 4 lipca 2021

Wystąpienie na obchodach 100. rocznicy zakończenia III Powstania Śląskiego

 

Szanowny Panie Marszałku,

Szanowny Panie Prezydencie Miasta Katowice,

Szanowny Panie Wojewodo,

Szanowna Pani Wojewodo,

Szanowna Pani Dyrektor,

Wszyscy Dostojni Przybyli Goście,

Mieszkańcy Śląska,

Wszyscy Wielce Szanowni Państwo!

 

Bardzo się cieszę, że dziś, w przeddzień 100. rocznicy zakończenia trzeciego Powstania Śląskiego, spotykamy się tu, w Katowicach, w tym niezwykłym miejscu, tak bardzo symbolicznym, przy pomniku Powstań Śląskich – trzech skrzydeł symbolizujących trzy zrywy ludu śląskiego, który chciał, by ta ziemia była w odradzającym się państwie polskim, by była częścią odradzającej się Rzeczypospolitej.

 

Zobacz także: Obchody 100. rocznicy zakończenia III Powstania Śląskiego Mówiliśmy o tym już kilkakrotnie – i wielokrotnie na przestrzeni ostatnich lat – że ten moment, w którym kończyło się trzecie Powstanie Śląskie, a jego efektem było następnie wcielenie do Rzeczypospolitej wielkiej części Górnego Śląska – tej właśnie niezwykle ważnej, tak naprawdę tej, o którą walczono; tej uprzemysłowionej; tej, która niosła w sobie bogactwa naturalne; tej, która niosła w sobie ogromny impuls rozwojowy dla odradzającej się Rzeczypospolitej – że był to właśnie dla odrodzenia się Rzeczypospolitej moment fundamentalny.

 

I tak jak mówimy o odzyskaniu niepodległości w tamtym symbolicznym momencie 11 listopada 1918 roku; tak jak mówimy o zwycięskim powstaniu wielkopolskim, dzięki któremu Wielkopolska stała się częścią Rzeczypospolitej; tak jak mówimy o zwycięstwie nad bolszewikami w 1920 roku, o wielkiej, wspaniałej wiktorii warszawskiej, dzięki której udało się utrzymać wolną Polskę – tak samo tym samym głosem, z tym samym patriotycznym drżeniem, chcę to podkreślić, mówimy o Powstaniach Śląskich, a zwłaszcza o trzecim, dzięki któremu ta niezwykle ważna część Rzeczypospolitej stała się jej fundamentalnym elementem, przede wszystkim z gospodarczego i ludzkiego punktu widzenia.

 

Ludzkiego – właśnie dlatego, że mieszkający tu ludzie, Ślązacy, tak bardzo chcieli być częścią Polski, tak bardzo czuli się Polakami, że byli gotowi chwycić za broń, by ich ziemia stała się częścią Polski. Wielu z nich mogło nazywać to zwycięstwo swoim pełnym zwycięstwem, bo ich ojcowizna, ich domy rzeczywiście znalazły się w granicach Polski. Niestety, wielu nie – tak jak ci ze Śląska Opolskiego, których ojcowizna została poza granicami Rzeczypospolitej.

 

Należał do nich bohater naszego dzisiejszego spotkania, Alfons Zgrzebniok, którego rodzinna Opolszczyzna została poza granicami Rzeczypospolitej, ale który mógł z satysfakcją patrzeć na to, że jego trud i zaangażowanie we wszystkie trzy powstania, w tym odpowiedzialność wojskowa za dwa powstania, przerodziły się w wolną, niepodległą, suwerenną Rzeczpospolitą – mocną Górnym Śląskiem gospodarczo i społecznie. Bo jakże pewna jest ta część Polski, której ludzie sami przelewali własną krew i walczyli, by się stać częścią Polski.

 

Pochylam dziś nisko głowę po raz kolejny przed wszystkimi bohaterami wszystkich Powstań Śląskich. Nie tylko przed mężczyznami, którzy walczyli z bronią w ręku, lecz także przed wszystkimi, którzy byli na ich zapleczu: przed kobietami, które na nich czekały, wspierały ich i opatrywały rany, a czasem walczyły – śląskimi kobietami, tak silnymi; przed dziećmi, przed młodzieżą, przed wszystkimi, którzy wtedy za Polską tak mocno byli.

 

Z całego serca dziękuję wszystkim śląskim rodzinom, w których familijnej pamięci są te wielkie akty patriotyzmu i odwagi. Szczęść Wam, Boże! Dziękuję za to po stu latach w imieniu dzisiejszej wolnej, suwerennej, niepodległej Polski. Dziękuję z całego serca, żeście byli zawsze za Polską, przy Polsce i że jesteście. Dziękuję za to z całego serca!

 

Dziękuję władzom regionalnym, dziękuję władzom śląskich miast, dziękuję Panu Prezydentowi Katowic, dziękuję Panu Marszałkowi, Panu Wojewodzie – wszystkim Państwu za to, że te trzy Powstania Śląskie podkreśliliście tu w tak piękny sposób. To jest bardzo ważne, to buduje patriotyczne postawy, buduje poczucie jedności, a także poczucie odpowiedzialności za tę ziemię. Dziękuję, że dzięki Waszej dzisiejszej służbie, dzięki Waszej pracy ta ziemia tak pięknie się rozwija.

 

Czekają nas tu wielkie zadania do wykonania. Wierzę, że wszyscy razem – wy wspomagani przez władze Rzeczypospolitej – zdołamy te zadania zrealizować z pożytkiem dla Śląska, dla mieszkających tu ludzi, godnych szacunku z uwagi na ich poczucie odpowiedzialności i dziesięciolecia ciężkiej pracy dla Rzeczypospolitej, co z całą mocą chcę podkreślić. Ślązacy umieli chwycić za broń, ale na co dzień umieją chwycić za łopatę, oskard, za świder i za pióro po to, by pracować dla Rzeczypospolitej. Dlatego warto wiele dla Śląska poświęcić, bo Rzeczpospolita jest to Śląskowi i Ślązakom winna.

 

Cześć i chwała bohaterom! Wieczna pamięć Powstańcom Śląskim!

Katowice | Uroczystości z okazji 100. rocznicy zakończenia III Powstania Śląskiego

Poleć znajomemu