Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 13 września 2021

Do uczestników 40. Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej

Minister stoi i czyta list wewnątrz świątyni

Minister Adam Kwiatkowski na Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej, fot. Łukasz Troc

Uczestnicy i Organizatorzy
40. Jubileuszowego Międzynarodowego Festiwalu 
Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej
w Hajnówce
 
Eminencjo!
Szanowni Przedstawiciele Władz Państwowych i Lokalnych!
Ekscelencje, Czcigodni Księża Biskupi!
Wielebny Księże Mitracie oraz Szanowni Organizatorzy Festiwalu!
Szanowni Wykonawcy i Słuchacze!
Drodzy Państwo!
 
Z okazji uroczystej inauguracji 40. Jubileuszowego Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej pragnę przekazać najserdeczniejsze gratulacje i pozdrowienia inicjatorom, organizatorom, dobroczyńcom, jurorom, wykonawcom oraz wiernej publiczności tego wyjątkowego konkursu. O przyjęcie szczególnych gratulacji i wyrazów szacunku proszę Jego Eminencję Wielce Błogosławionego Sawę, Metropolitę Warszawskiego i całej Polski, który otrzymuje dzisiaj nagrodę Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego. Podziękowania i wyrazy uznania składam Dyrektorowi Festiwalu, Księdzu Mitratowi Michałowi Niegierewiczowi, członkom Stowarzyszenia „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej” oraz gospodarzom głównych festiwalowych przesłuchań – czyli społeczności Parafii Prawosławnej św. Trójcy w Hajnówce i kierownictwu Hajnowskiego Domu Kultury. Cieszę się, iż mimo opóźnień i trudności związanych z sytuacją epidemiczną ta ważna, jubileuszowa edycja festiwalu została przygotowana z rozmachem, a śpiewacy z Polski i kilku innych krajów będą prezentować swoje umiejętności także poza Hajnówką, podczas koncertów w kilkunastu polskich miejscowościach. Ufam, iż przysporzy to festiwalowi nowej renomy, a samej muzyce cerkiewnej – wielu nowych miłośników. 
 
Według myślicieli chrześcijańskiego Wschodu śpiew kościelny powinien być „dźwiękową ikoną”, muzyczną bramą czy też pomostem do rzeczywistości nie z tego świata, naśladownictwem chórów niebiańskich i całkowitym skupieniem na sacrum. Trudno o większe wyzwanie dla wykonawcy, który swój śpiew powinien wznieść na możliwie wysoki poziom artyzmu, wokalnego kunsztu i modlitewnej kontemplacji. O tym, jak wielkie wrażenie wywiera to 
na słuchaczach, przekonałem się po raz kolejny podczas mojej czerwcowej wizyty na świętej Górze Grabarce. 
 
Nadto muzyka cerkiewna, jako cenny skarb kultury niematerialnej, jest elementem wspólnej spuścizny narodów naszej części Europy. W tym także dziedzictwa I Rzeczypospolitej – silnej swoją różnorodnością oraz pokojem, wolnością i pomyślnym rozwojem, jakim cieszyły się w jej granicach liczne wspólnoty etniczne i religijne. Wyrażam przekonanie, że również dzisiaj pielęgnowanie tych odrębnych tożsamości nie tylko nie sprzyja podziałom, ale przeciwnie, pozwala bardziej docenić wartości, które jednoczą ludzi o odmiennych, wyrazistych tradycjach duchowych i kulturalnych. Mam tu na myśli przede wszystkim wolność, która w ujęciu chrześcijańskim powinna być sprzęgnięta z solidarną troską o dobro wspólne. 
 
Raz jeszcze dziękuję wszystkim przedstawicielom władz, instytucji publicznych i organizacji, które przez minione dziesięciolecia wspierały Festiwal i które, zabiegając o jego prestiż, uczyniły Hajnówkę ważnym punktem na kulturalnej mapie Polski i Europy. Zespołom i solistom stającym w konkursowe szranki życzę powodzenia, a wszystkim Państwu – niezapomnianych, głębokich przeżyć artystycznych i duchowych. 
 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda
 

Poleć znajomemu