Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Niedziela, 12 września 2021

List Prezydenta RP na uroczystości z okazji 20-lecia wpisania Kościoła Pokoju w Świdnicy na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO

 

        Organizatorzy i Uczestnicy

uroczystości z okazji 20-lecia wpisania Kościoła Pokoju w Świdnicy

na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO

                                                     

 

 

Ekscelencjo Księże Biskupie!

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich przybyłych na uroczystości z okazji 20-lecia wpisania Kościoła Pokoju w Świdnicy na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.
Łączę się z Państwem w radosnym świętowaniu i dumie z tej niezwykłej świątyni. Jest ona symbolem tego, że dobro i zgoda – jakkolwiek delikatne i kruche – dzięki naszym ludzkim staraniom mogą okazać się trwalsze i mocniejsze od nienawiści i konfliktów.

 

Świdnicki Kościół Pokoju razem z siostrzanymi w Jaworze i Głogowie powstał jako – wymuszone i w zamiarze habsburskiego władcy jedynie czasowe – ustępstwo na rzecz poddanych-innowierców. Epoka wojen religijnych w Europie Zachodniej dawno już jednak przeminęła i popadła w zapomnienie. Trwają zaś – i po dziś dzień zachwycają swoim pięknem! – właśnie dwa z tych trzech znaków sprzeciwu wobec powszechnej wówczas nietolerancji.

 

Świątynie te niosą przesłanie, które dziś, po przeszło 360 latach, przyświeca narodom naszego kontynentu i łączy je we wspólnotę. To przesłanie przyjaźni i współpracy, jedności dążeń i dziedzictwa kulturowego. Poczytuję sobie za zaszczyt i osobistą satysfakcję, że miałem okazję włączyć je przed czterema laty do elitarnego grona Pomników Historii.

 

Chcę także złożyć gorące podziękowania Księdzu Biskupowi Waldemarowi Pytlowi oraz wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniają się do zachowania tych bezcennych zabytków. Uważam to za ogromnie ważne dla nas, Polaków, i wszystkich Europejczyków. Życzę Państwu udanego przebiegu rocznicowych obchodów oraz kolejnych sukcesów organizowanych w świdnickiej świątyni wydarzeń społecznych i artystycznych.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda


 

Poleć znajomemu