Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 7 września 2021

Życzenia dla Olgierda Łukaszewicza

Pan 
Olgierd Łukaszewicz
 
 
Wielce Szanowny Panie! 
 
W dniu Pańskich 75. urodzin proszę przyjąć serdeczne gratulacje oraz życzenia dobrego zdrowia, nowych artystycznych wyzwań i sukcesów oraz wszelkiej pomyślności. Niech stale towarzyszy Panu satysfakcja z Pańskich znakomitych dokonań zawodowych oraz poczucie spełnienia w roli orędownika ważnej idei, jaką jest misja aktora – czyli postulat współodpowiedzialności artysty scenicznego za krzewienie i rozwój sztuki wysokiej. 
 
Dzisiejszy jubileusz jest dla mnie okazją, aby wyrazić uznanie dla Pana znaczącego dorobku. Obejmuje on dziesiątki ról w przedstawieniach i filmach, które powierzali Panu często czołowi polscy reżyserzy. Wśród Pańskich szczególnie ważnych i popularnych aktorskich wcieleń na małym i dużym ekranie wyróżniają się Gabriel Basista w „Soli ziemi czarnej” oraz Jaś w „Perle w koronie” – oba filmy w reżyserii Kazimierza Kutza, Stanisław w „Brzezinie” Andrzeja Wajdy, Albert Starski w „Seksmisji” Juliusza Machulskiego, Franzel w „Magnacie” Filipa Bajona, kardynał Stefan Wyszyński w „Prymasie w Komańczy” Pawła Woldana oraz generał Emil Fieldorf w „Generale Nilu” Ryszarda Bugajskiego. Pańskie wybitne kreacje zapisały się także w kronikach polskiego teatru. To choćby Billy w „Locie nad kukułczym gniazdem” w inscenizacji Zygmunta Hübnera, Franz Kafka w „Pułapce” w reżyserii Jerzego Grzegorzewskiego, a następnie, w Teatrze Telewizji, w ujęciu Stanisława Różewicza, Edward w „Odwrocie” w reżyserii Macieja Englerta – by wymienić tylko niektóre spośród ról, wysoko ocenionych zarówno przez krytyków, jak i publiczność.
 
Troszczył się Pan również o potrzeby środowiska aktorskiego jako prezes Związku Artystów Scen Polskich. Miarą uznania Pańskich koleżanek i kolegów był Pana trzykrotny wybór na to zaszczytne, ale też bardzo odpowiedzialne stanowisko. Do szczególnie cennych i szeroko komentowanych społeczno-artystycznych inicjatyw, które Pan animował, należą wydarzenia artystyczne „Namiot Przymierza”, czyli upamiętnienie polskich Żydów, oraz „Sybir – ostatnie pożegnanie” ku czci zesłańców. W pamięci mieszkańców Warszawy zapisało się także poświęcone Juliuszowi Słowackiemu misterium teatralne „Noc pielgrzyma”, które uświetniło odsłonięcie pomnika naszego wieszcza narodowego na stołecznym Placu Bankowym. 
 
Podczas jednego z wywiadów powiedział Pan: Harcerstwo okazało się bardzo istotnym wzorcem działania w moim życiu. (...) Etos harcerski pomagał mi już wiele razy organizować kolegów w akcjach, które odpowiadają mojej wizji zobowiązań polskiego aktora. Ufam, że wspaniałe tradycje i wartości harcerstwa – zdefiniowanego przez Andrzeja Małkowskiego jako skauting plus niepodległość – będą dla Pana nieustanną inspiracją na niwie artystycznej i społecznikowskiej.
 
Raz jeszcze proszę o przyjęcie jubileuszowych gratulacji i najlepszych życzeń. Wszystkiego dobrego!
 
Poleć znajomemu